Storskærmsvisning af landskampe

Dansk Boldspil-Union (DBU) ejer tv-rettighederne til DBU’s Herre A-landsholds kampe.

Disse rettigheder er fra sommeren 2022 forhandlet af UEFA/FIFA, der har solgt rettighederne til TV 2.

Det kræver derfor skriftlig tilladelse fra TV 2 at arrangere storskærmsvisning af landsholdets kampe.

For oplysninger om eller ønsker om storskærmsvisninger af DBU’s Herre A-landsholds kampe henvises derfor både til nedenstående retningslinjer og til den danske tv-station, som har erhvervet sig transmissionsretten til visning af den pågældende landskamp i Danmark.

Storskærmsarrangementer af landskampe
Som eventuel bruger af storskærmsarrangementer kan du med fordel være opmærksom på, at DBU og TV 2 ikke tillader arrangøren at tage entré til visningen.

Undtagelsen herfor er storskærmsarrangementer i Tivoli, hvor der tages entré for adgang til forlystelseshaven, men ikke specifikt til storskærmsvisningen.

DBU er uden ansvar for gennemførelsen af de pågældende arrangementer, medmindre DBU er medarrangør.

Hvis DBU er medarrangør, vil DBU’s logo fremgå i markedsføringen.

Særligt for storskærmsvisning af kampe under EM i Tyskland 2024:

Alle tv-rettigheder til kampene under EM i Tyskland ejes af UEFA. For storskærmsvisning af kampe under EM i Tyskland i 2024 henvises til retningslinjerne herfor fra UEFA, som kan læses HER.

På siden er det også muligt finde information om, hvordan man ansøger om storskærmsvisning hos UEFA. Skema til ansøgning kan også findes HER.

DBU’s retningslinjer som anført nedenfor er fortsat gældende og skal til enhver tid overholdes ved storskærmsvisning af Herre-A-landsholdets kampe under EM i Tyskland, hvorefter indhentelse af særskilt tilladelse fra DBU dog ikke vil være nødvendig.

Retningslinjer for storskærmsvisning/public viewing
Potentielle arrangører af en storskærmsvisning med offentlig adgang skal – udover myndighederne – sikre sig skriftligt tilladelse til visningen hos den danske tv-station, som har erhvervet sig transmissionsretten til visning af den pågældende landskamp i Danmark.

En eventuel tilladelse til storskærmsvisning af en landskamp på hjemmebane gør hverken DBU eller TV 2 til medarrangør, og giver ikke arrangøren nogle former for  markedsføringsmæssige rettigheder for så vidt angår eksempelvis landsholdet, landsholdsspillere og –trænere, DBU’s landsholdstrøje og logo samt billetter til udlodning.

Vi henviser specielt til følgende, idet DBU som hovedregel giver tilladelse til storskærmsvisning såfremt:

 • Visningen ikke er forbundet med betaling/entré
 • Fotos af landsholdet, landsholdsspillere eller –trænere eller disses navne (spillere eller trænere) må ikke indgå i markedsføringen af arrangementet
 • DBU’s landsholdstrøje må ikke indgå i markedsføringen af arrangementet
 • DBU’s logo (varemærkeregistreret) eller eventuelle turneringslogoer (varemærkeregistreret af h.h.v. UEFA og FIFA) må ikke indgå i markedsføringen af arrangementet
 • Det er ikke tilladt at udlodde billetter, landsholdstrøjer eller andre DBU-produkter i forbindelse med præmiering eller markedsføring af arrangementet
 • Arrangementet må ikke sponsoreres, herunder er det ikke tilladt at bringe sponsornavne eller -logoer i forbindelse med markedsføringen hverken før eller under gennemførelsen af visningen

TV 2 giver tilladelse på betingelse af:

 • At fremvisningen på storskærmen sker direkte
 • At der ikke opkræves entré for adgangen til storskærmsfremvisningen
 • At transmissionen på storskærm ikke sponsoreres eller i øvrigt anvendes kommercielt eller i markedsføringsøjemed.
 • At der afregnes afgifter for fremførelse af evt. musik indeholdt i produktionen til KODA og Gramex
 • At arrangøren selv forestår opstilling af storskærm og fremføring af udsendelsessignal (inkl. stationslogo og programlyd)
 • At TV 2 er uden ansvar for signalforstyrrelser, afbrydelser og lignende
 • At arrangøren ikke anvender TV 2s logo i forbindelse med oplysninger om arrangementet
 • Eventnavnet i forbindelse med storskærmsvisning skal være generisk, f.eks ”kom og se Danmark mod Portugal 
 • Arrangøren må ikke bruge brandet ”European Qualifiers” i sin markedsføring

Jura
For så vidt angår de kommercielle rettigheder til DBU’s Herre A-landshold henviser vi til følgende, idet det bemærkes, at DBU og spillernes personlige rettigheder er gældende, uanset om landsholdet spiller på hjemme- eller udebane: https://www.dbu.dk/presse/retningslinjer/kommercielle/