Uddannelse & Beskæftigelse

Fodbolden kan så meget - også i sammenhæng med den kommunale beskæftigelsesindsats og som en understøttelse til ungdomsuddannelserne.

I DBU og Lokalunionerne har vi i en årrække gjort os erfaringer med beskæftigelsesindsatser med fodbolden som omdrejningspunkt. Målgrupperne og fodboldens repræsentation og form i projekterne har været forskellige. Fælles har været fodbolden som redskab og fodboldklubben som et unikt fællesskab, hvor sejre, succeser men også svære perioder deles og opleves sammen. Her skabes rum for tro på egne evner, nye netværk og følelsen af at være en del af noget større.

Danmark modtager ca. 49.000 unge i alderen 16-29 år offentlige ydelser i form af blandt andet uddannelseshjælp og kontanthjælp. Disse unge står uden for nogle af de centrale fællesskaber i samfundet, såsom uddannelsessystemet, arbejdsmarkedet og foreningslivet.  

DBU og lokalunionerne arbejder hele tiden med at kvalificere beskæftigelsesindsatser og bidrage til at facilitere netværk og vidensdele, så fodboldklubber og kommunerne i hele landet kan sætte ind med virkningsfulde indsatser, som både skaber værdi for borgeren, fodboldklubben og kommunen. Derudover ønsker vi i DBU at udvikle samarbejdet med ungdomsuddannelserne og bruge fodbolden som en løftestang, der styrker og understøtter de unges uddannelsesforløb.     

Ser din klub, kommune elle virksomhed muligheder i at udvikle beskæftigelses- eller uddannelsesindsatser for en specifik målgruppe, kan DBU og Lokalunionerne være med til at rådgive og understøtte projektet.

Projekteksempel: Fodbold for Fremtiden