Fodboldens Corona-regler

Siden er opdateret den 10. maj kl. 14.30 med nye formuleringer om coronapas i FAQ, retningslinjer for DBU eFodbold samt plakat til omklædningsrum.

 

Læs den seneste version af protokollen om 'Fodboldens Corona-regler' fra den 7. maj 2021 her. Væsentlige ændringer er markeret med rød skrift:

 

 

Fodboldens Corona-regler tager udgangspunkt i myndighedernes landsdækkende retningslinjer. Hvis der er udstukket særlige lokale/regionale/kommunale retningslinjer, er det selvfølgelig disse, man skal rette sig efter.

 


FAQ: Spørgsmål og svar om Fodboldens Corona-regler

Vi modtager helt forståeligt løbende mange spørgsmål til retningslinjerne og til protokollen for 'Fodboldens Corona-regler'. 

Vi har samlet mange af spørgsmålene i nedenstående FAQ, som løbende vil blive opdateret.

OBS: Nedenstående FAQ er senest opdateret den 10. maj 2021.

 

Generelt

HAR DBU EN HOTLINE, HVOR VI KAN STILLE SPØRGSMÅL, SØGE RÅD OG VEJLEDNING?+

Vi opfordrer jer til at sende en mail til jeres lokalunion med jeres spørgsmål. Skriv til enten:

info@dbujylland.dk

info@dbufyn.dk

info@dbusjaelland.dk

info@dbukoebenhavn.dk

info@dbulolland-falster.dk

info@dbubornholm.dk

 

Har du konkrete spørgsmål til overholdelsen af forsamlingsforbuddet, beder vi dig kontakte det lokale politi direkte.

Må vi åbne fodboldklubben?+

Ja, men det er naturligvis vigtigt, at alle myndighedernes retningslinjer overholdes herunder det gældende forsamlingsforbud. 


De seneste retningslinjer fra Kulturministeriet kan ses her.


De seneste retningslinjer fra Danmarks Idrætsforbund kan ses her.

Skal vi åbne?+

Det er bestyrelsen i den enkelte klub, der bestemmer, om man vil starte aktiviteter op under de særlige corona-regler. Hvis I ikke ønsker at tage ansvaret for at leve op til alle retningslinjerne og anvisningerne, er I som bestyrelse helt frie til at holde klubben lukket.

Klubben skal holde sig opdateret på relevante anbefalinger fra myndighederne og Fodboldens Corona-regler og sikre, at klubbens aktiviteter lever op til disse, når/hvis der afvikles aktiviteter.

HVAD BETYDER DET, AT DER SKAL SKILTES MED 'FODBOLDENS CORONA-REGLER'?+

Retningslinjerne fra DIF og DGI siger, at der skal sættes informationsplakater op på relevante steder på idrætsanlæggene.

Derfor skal Fodboldens Corona-regler hænges op. Dem finder du linket til nedenfor.

I er derudover også velkomne til at hænge Sundhedsstyrelsens plakat med gode råd til udendørs idræt op. Den findes her.

HVORFOR ANBEFALER DBU, AT DER ER EN CORONA-VEJLEDER PÅ ANLÆGGET?+

Corona-vejlederen skal have ekstra godt styr på fx Fodboldens Corona-regler og skal f.eks. kunne hjælpe og vejlede trænerne.
Derudover kan en Corona-vejleder være med til at sikre, at der ikke opbygges for tætte forsamlinger.

HVAD BETYDER DET, AT VI SKAL MONITORERE, HVEM DER DELTAGER I AKTIVITETERNE?+

Det betyder, at klubben skal vide, hvem der spiller sammen med hvem. Det skal bruges til smitteopsporing, hvis der er en spiller eller træner i gruppen, der bliver smittet.

MÅ PERSONER I RISIKOGRUPPE DELTAGE I AKTIVITETER I KLUBBEN?+

Spillere og frivillige i en risikogruppe skal være ekstra opmærksomme ift. deltagelse i aktiviteter i fodboldklubben.

Er du i tvivl, så se coronasmitte.dk

HVAD SKER DER, HVIS EN PERSON I KLUBBEN BLIVER SMITTET MED COVID-19?+

På side 10 og 11 i protokollen er der en fyldig beskrivelse af, hvordan I skal forholde jer, når I finder ud af, at nogen i fodboldklubben er blevet smittet med Covid-19.


En ny funktion i KlubOffice gør det nu let for jer at kontakte personer, der har deltaget i en given aktivitet (kamp, træning eller lignende). I kan læse mere om funktionen i disse tre nyheder:

- Corona-hjælp: Hurtig information til de rette

- Digital hjælp i en udfordrende corona-tid

- Nye muligheder for smitteopsporing i KlubOffice

HVAD SKAL VI GØRE MED VORES GENERALFORSAMLING/REPRÆSEN-TANTSKABSMØDE?+

Pr. 6 maj 2021 indføres en ny ordning for ”møder og konferencer med erhvervsmæssige og faglige formål”, som kan gennemføres i sektioner á 500 personer, dog maks. 1.000 personer i alt og med et arealkrav på 4 kvadratmeter pr. person. Det betyder, at det nu er muligt for jer som klub at afholde generalforsamling. Til disse arrangementer skal deltagere i det væsentlige sidde ned med mindst en meters afstand fremad, bagud og til siderne eller mindst et sædes afstand mellem hver siddende deltager. Retningslinjerne kan findes her.

Må vi holde bestyrelsesmøder og andre møder i foreningsregi?+

Det er nu muligt at afholde møder og kurser, som er foreningsrelaterede. Dette skal afholdes i henhold til retningslinjerne fra Erhvervsministeriet, som kan findes her. Der vil for afholdelse af møder mv. være en del krav, der skal opfyldes. Der skal eksempelvis kunne forevises coronapas, der skal bæres mundbind, og man skal sidde i samme retning med ansigtet mod et lærred og med god afstand.

Hvornår er det forsvarligt at genoptage fodboldaktiviteter efter smitte med COVID-19?+

Dansk Idrætsmedicinsk selskab har udarbejdet en guideline for sportsudøvere, der har været smittet med COVID-19 og nu gerne vil vende tilbage til deres sport.

 

Hent den fulde guide her.

 

Grundlæggende gælder, at man skal kunne sætte flueben ved følgende, før man overvejer at vende tilbage til sin sport efter COVID-19 smitte:

 • Man skal sørge for minimum 10 dages hvile efter symptomdebut og have været uden symptomer i mindst 7 dage.
 • Man skal man kunne klare daglige aktiviteter og 500 meters gang i fladt terræn uden at føle sig udtrættet og forpustet.   
Er der krav om negativ test, før man må deltage i udendørs træning?+

Nej, der er ikke krav om corona-test eller negativ test, når man skal deltage i udendørs aktiviteter.

Gælder der en undtagelse for forsamlingsforbuddet for folk, der er ansatte?+

Der gælder en undtagelse fra forsamlingsforbuddet i forhold til ophold og færden på en arbejdsplads.
Forsamlingsforbuddet på 75 gælder ikke almindelig ophold og færden på en arbejdsplads, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde, herunder ophold og færden, der finder sted i det offentlige rum, eller som indebærer tilstedeværelse af personer fra forskellige virksomheder m.v.
Det betyder, at der f.eks. gerne må være flere end 75 udøvere til et udendørs idrætsarrangement i organiseret regi, hvis disse er der i kraft af et arbejdsforhold, hvor der erhverves en indtægt.
Personer, som er til stede i kraft af et arbejdsforhold, indgår ikke i opgørelsen af de 75 personer, der maksimalt må være til stede til et arrangement mv. Det betyder, at der f.eks. kan være én eller flere instruktører, trænere eller lignende til stede samt 75 udøvere til en udendørs idrætsaktivitet i organiseret regi, hvis instruktøren/træneren er til stede i kraft af et arbejdsforhold.
Et arbejdsforhold/ansættelsesforhold er gældende, når den ansatte har en kontrakt og får en månedlig løn samt kan fremvise en lønseddel. Dette gælder ikke personer, der kun oppebærer godtgørelse. Derfor er denne undtagelse fx ikke gældende for breddedommere, de fleste breddetrænere mv.

Læs mere om undtagelsen på Kulturministeriets hjemmeside: https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19

Faciliteter

MÅ VI ÅBNE VORES CAFETERIA OG KLUBHUS?+

Klubhuslokaler, hvor der foregår salg af mad og drikke er underlagt restaurationsbranchens retningslinjer, som I finder her.


De må nu holde åbent for salg og servering på stedet, hvis Erhvervsministeriets retningslinjer for restaurationsbranchen følges nøje. 


Gæster skal bære mundbind, når de står op. Vær opmærksomme på at skilte med dette, hvis jeres cafeteria er åbent.


Klubhuslokaler, hvor der ikke er salg af mad og/eller drikke skal holdes lukkede for offentlig adgang.

Dog er det nu muligt at afholde møder, kurser og generalforsamlinger som er foreningsrelaterede. Dette skal afholdes i henhold til retningslinjerne fra Erhvervsministeriet, som kan findes her. Der vil for afholdelse af møder mv. være en del krav, der skal opfyldes. Der skal eksempelvis kunne forevises coronapas, der skal bæres mundbind, og man skal sidde i samme retning med ansigtet mod et lærred og med god afstand.

 

MÅ VI HAVE UDESERVERING?+

Ja, I må gerne have udeservering. Her gælder ligeledes retningslinjerne fra erhvervsministeriet. Udeservering kan kun finde sted i direkte forbindelse til et klubhus/cafeteria. Der må altså ikke laves satellitserveringssteder rundt på anlægget.

MÅ VI ÅBNE FOR ADGANG TIL OMKLÆDNINGSRUM OG TOILETFACILITETER?+

Toiletfaciliteter og omklædningsrum må holdes åbne.

Der må maksimalt være en person pr. 4 kvadratmeter gulvareal i fx et omklædningsrum. Hvis gulvarealet er mindre end 4 kvadratmeter, må der være en person til stede.

Omklædningsrum og badefaciliteter kan nu åbnes for alle. Vær opmærksom på kravet om, at der skal være minimum 4 kvadratmeter gulvareal pr. person, og at der skal holdes afstand til hinanden (minimum en men gerne to meter imellem hver person).

For personer på 18 år og derover skal der kunne fremvises et gyldigt coronapas for at benytte badefaciliteterne. Læs mere herom nedenfor.

 

Af praktiske årsager og for at mindske smitterisikoen opfordrer vi til, at man klæder om hjemme i denne tid.

Man kan heller ikke være sikker på, at omklædningsfaciliteter er åbne i de klubber, man besøger, i denne tid.

Hvis man skal bevæge sig igennem indendørs klubarealer for at komme ind til omklædningsrum, skal man bære mundbind på disse arealer (dog ikke under selve omklædningen).Hvor meget skal der rengøres?
Sundhedsstyrelsen anbefaler følgende:

 • Identifikation og markering af fælles kontaktpunkter, f.eks. dørhåndtag og trykknapper.
 • Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, som minimum en gang dagligt, og oftere ved mange berøringer.
 • Skraldespande tømmes dagligt, og altid inden de fyldes helt.
 • Fælles redskaber og remedier rengøres mellem forskellige kunder, brugere, mv., eller der benyttes personlige redskaber eller engangsudstyr.
 • Fjern ikke-nødvendige kontaktpunkter og skift til kontaktløs betjening, f.eks. sensorsty-ret belysning, håndfri vandhaner, automatisk eller albuebetjent døråbning, kontaktløs betaling mv.
 • Toiletter (både bruger- og medarbejdertoiletter) samt bade- og omklædningsfaciliteter rengøres grundigt og mindst en gang dagligt og oftere ved mange gæster (hyppighed efter en konkret vurdering).
HVORFOR MÅ DER VÆRE SAMME ANTAL SPILLERE PÅ EN 5-MANDSBANE SOM PÅ EN 11-MANDSBANE?+

Forsamlingsforbuddet skal overholdes inden for den afmærkede bane. Det betyder altså, at der kun må være det antal personer, som forsamlingsforbuddet foreskriver, på en afmærket 11-mandsbane, ligesom der må være samme antal på en afmærket 5-mandsbane. Der skal blot sikres 4 kvadratmeter pr. person.

Banerne skal være tydelig afmærket og minimum afstand på 2 meter mellem hver bane – dette gælder hele vejen rundt. Det er vigtigt, at der er tilstrækkelig stor afstand mellem banerne til, at grupper på forskellige baner ikke kommer i nærheden af hinanden, så der ikke er risiko for at bryde reglerne om forsamlingsforbuddet. Det er den enkelte forening, der selv sørger for at vurdere og har ansvaret for at etablere tilstrækkelig afstand.

Ved at afmærke flest muligt 5-mandsbaner, kan klubben altså få flere spillere i gang med at træne under retningslinjerne.

Det er tilladt fx at opdele en 11 mandsbane i fire 5-mandsbaner. Dette gælder også kunstgræsbaner. Hvis der er flere grupper til stede på det samme idrætsanlæg, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Til afmærkning kan anvendes kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering, som klart afgrænser banen/zonen.

Se eksempel på, hvordan I kan gøre på denne grafik.

HVORDAN SKAL VI OPMÆRKE ZONER/BANER?+

Opmærkningen af baner kan ske enten med kridt, kegler, snor eller lignende. Det skal være tydeligt, hvilket område banen dækker.

Når I opmærker zoner/baner til kamp, skal I nu også tilføje et udskiftningsfelt. Se grafik i protokol.

I skal nu særligt være opmærksomme på afstanden til næste bane. Afstanden skal være minimum 2 meter og tæller fra udskiftningsfelt til udskiftningsfelt.

Se eksempel på, hvordan I kan opdele en 11-mandsbane i fire 5-mandsbaner til træning på denne grafik.

HVORFOR SKAL DER VÆRE MINIMUM TO METERS AFSTAND MELLEM HVER BANE?+

For at overholde forsamlingsforbuddet skal der være en tydelig afgrænsning af hver enkelt bane, og der skal være en ”buffer-zone” på minimum to meter imellem to baner, for ellers anses de som et samlet område.

Politiet skriver, at man skal sikre klar og effektiv adskillelse mellem grupper, så dette bør man have in mente, når baner opmærkes. Se eksempel i grafikken her.

HVORDAN PLANLÆGGER VI BEDST DE FORSKELLIGE HOLDS TRÆNINGER?+

Vi anbefaler, at I laver forskudte træningstidspunkter, så større forsamlinger ved skifte undgås.

MÅ VI BRUGE FÆLLES BOLDE?+

Der må bruges fælles bolde under træningen, så længe det kun er i den enkelte træningsgruppe. Bolde og kegler må ikke deles mellem flere træningsgrupper under samme træningssession. Bolde og øvrige kontaktpunkter som redskaber, mål og kegler skal rengøres ofte og vaskes eller afsprittes efter træningen.

Husk, at det kun er træneren, der må have adgang til boldrum, og at vedkommende alene skal tage bolde og kegler ud.

SKAL BOLDE, KEGLER MV. VASKES I VARMT VAND?+

Det gør ingen forskel, om man vasker bolde og kegler mv. af i koldt eller varmt vand.

MÅ VI BRUGE OVERTRÆKSVESTE?+

Ja, men de skal vaskes efter brug, inden nogen andre bruger dem.

Må vi træne indendørs?+

Kun børn og unge til og med 17 år må træne indendørs nu (i grupper af 25 personer).

Derudover må personer på 70 år og derover træne 10 sammen indendørs, hvis de har et gyldigt corona-pas. 

Se Kulturministeriets retningslinjer for indendørs idræt her.

MÅ DER FOREGÅ BÅDE TRÆNING OG KAMP/STÆVNE PÅ ANLÆGGET SAMTIDIGT?+

Der må gerne foregå træning og kamp/stævne på anlægget samtidigt, så længe de forskellige arrangementer er tydeligt adskilte, og det kan lade sig gøre at afvikle hvert enkelt arrangement så det er inden for det gældende forsamlingsforbud.

Regler for coronapas

Hvad er et gyldigt coronapas?+

Helt konkret betyder det, at der ved krav om coronapas skal kunne sættes flueben i en af nedenstående muligheder:  

 • Tidligere påvist smitte med COVID19 (max 180 dage gammel test)
 • Negativ PCR-eller lyntest (foretaget inden for 72 timer)
 • Færdigvaccination mod COVID19
Hvem er der krav om coronapas for?+

I forbindelse med indendørs foreningsaktiviteter er der krav om coronapas for alle voksne udøvere/brugere/besøgende på 18 år og derover. Der er ikke krav om coronapas for trænere, frivillige eller ansatte.

Hvad er reglerne for kontrol af coronapas?+

Særligt vedr. idrætsaktiviteter med trænere, instruktører, holdledere mv.

 • I lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter i foreningsregi med tilstedeværelse af en træner, instruktør, holdleder eller lignende, vil foreningen være forpligtet til via træneren, instruktøren, holdlederen eller lignende at sikre, at der ikke tillades adgang for personer uden gyldigt coronapas. Idrætsudøveren vil derfor skulle forevise coronapasset til træneren mv.  i forbindelse med ankomst til den pågældende idrætsaktivitet.  

Særligt vedr. idrætsaktiviteter uden trænere, instruktører, holdledere mv.

 • I lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter i foreningsregi uden tilstedeværelse af en træner, instruktør, holdleder eller lignende, vil det som udgangspunkt være lokaleejeren, f.eks. en kommune eller en forening, som er ansvarlig for ikke at tillade adgang for personer uden gyldigt coronapas. Dette gælder dog ikke, hvis hele lokalet er udlånt eller udlejet til én forening på dagsbasis eller for en længere periode. I dette tilfælde vil det være foreningen, der har rådighed over hele lokalet, og derfor har pligt til ikke at tillade adgang for personer, som ikke kan fremvise et gyldigt coronapas.
 • Ved bemandede lokaler, vil kontrollen af coronapas – i den periode, hvor der er bemanding på stedet – skulle ske når besøgende, brugere mv. ankommer til det pågældende lokale. Dette gælder uanset, om det er lokaleejeren eller foreningen, der foretager den pågældende kontrol.
 • Ved lokaler, der alene er bemandet i dele af åbningstiden, vil kontrollen i den periode, hvor der ikke er bemanding, skulle ske ved stikprøvekontrol minimum 1 gang i døgnet. Dette gælder ligeledes uanset, om det er lokaleejeren eller foreningen, som foretager den pågældende kontrol.   
 • Ved ubemandede lokaler vil kontrollen af coronapas ligeledes skulle ske ved stikprøvekontrol minimum 1 gang i døgnet. Dette gælder ligeledes uanset, om det er lokaleejeren eller foreningen, som foretager den pågældende kontrol.
Hvem er ansvarlig for at kontrollere, at deltagerne kan fremvise coronapas?+

Pligten til at sikre, at kravet om coronapas er overholdt i overensstemmelse med bekendtgørelsen påhviler den fysiske eller juridiske person, som har rådighed over lokalet. Ansvaret påhviler dermed f.eks. lokaleejeren eller den forening, virksomhed, organisation mv., som er arrangør af den pågældende idrætsaktivitet.

Det er strafbart og kan resultere i bøde, hvis man giver adgang til indendørs foreningsaktiviteter uden fremvisning af coronapas for de grupper (pt. voksne på 18 år og derover), som der er krav om coronapas for. Bødestraffen er 3.000 kr. og pålægges den ansvarlige facilitetsejer/forening.

 

Den pågældende lokaleejer eller forening mv. skal dermed kontrollere besøgendes coronapas og opstille informationsmateriale om kravet om at fremvise coronapas. Såfremt lokaleejeren eller foreningen mv. lukker personer ind, der ikke kan fremvise et coronapas, eller hvis lokaleejeren eller foreningen mv. ikke opstiller informationsmateriale om kravet om coronapas, vil lokaleejeren eller foreningen mv. kunne ifalde bøde. Lokaleejeren eller foreningen mv. kan bortvise personer, der ikke kan eller vil fremvise et coronapas. Hvis en person ikke forlader det pågældende lokale efter at være blevet bortvist, kan vedkommende straffes med bøde.

Hvad stiller vi op, hvis en person på 18 år eller derover ikke har et gyldigt coronapas?+

Kan en person på 18 år og derover ikke fremvise et gyldigt coronapas ved indgang eller stikprøvekontrol, kan vedkommende ikke få adgang til de indendørs foreningsfaciliteter.

Skal en dommer benytte coronapas i forbindelse med omklædning og bad?+

Nej.

En dommer tæller med under trænere/frivillige og ansatte, som er undtaget fra at skulle vise coronapas.

Voksne skal have et coronapas for at benytte badefaciliteter, men hvem skal kontrollere det?+

Ved fodboldkampe og -træninger er der som regel trænere til stede. Når spillerne går i bad efter kamp, er dette en aktivitet, der foregår i forbindelse med den aktivitet, hvor der var en træner. Derfor er det træneren/holdlederen eller lignende, der har ansvaret for at kontrollere, at voksne på 18 år og derover har et gyldigt coronapas, hvis de skal tage bad i omklædningsrummet.

Træning

KAN UNGDOMSTRÆNERE (UNDER 18 ÅR) HAVE ANSVARET FOR EN GRUPPE SPILLERE?+

Ja.

I ’Fodboldens corona-regler’ står der, at der altid skal være enten en træner eller en voksen sammen med gruppen.

En ungdomstræner på fx 15 år må derfor gerne træne en gruppe børn.

Vær opmærksom på, at hver træningsgruppe skal have en "ansvarlig" eller træner. En træner må ikke styre mere end én gruppe á maks 75 personer inkl. sig selv, da det så kan opfattes som om, at der er tale om ét stort arrangement med for mange forsamlet.

MÅ VI HAVE KROPSKONTAKT UNDER TRÆNINGEN?+

Vi opfordrer til, at der kun er sporadisk kropskontakt, hvis der gennemføres træning i denne tid. Derudover anbefaler vi, at myndighedernes afstandsanbefaling overholdes.

Unødig kropskontakt som fx gruppekram og highfives er ikke tilladt.

Hvordan sikrer vi, at vi overholder forsamlingsforbuddet, når vi træner?+

Der må kun trænes i grupper á 75 personer. Flere forskellige grupper af 75 personer, må ikke blande sig med hinanden.

Derudover er det vigtigt, at banerne er opmærket korrekt, så hele fodboldanlægget ikke anses som et samlet område. Se eksempel på, hvordan en 11-mandsbane kan opdeles i fire 5-mandsbaner her.

 

KAN SPILLEREN SKIFTE GRUPPE FRA GANG TIL GANG? KAN MAN VÆRE MED I EN GRUPPE OM TIRSDAGEN OG EN ANDEN GRUPPE OM TORSDAGEN?+

Vi opfordrer til, at de samme personer træner sammen hver gang, hvis det er muligt.

Dette gør det nemmere for foreningerne at monitorere, hvem der har trænet med hvem.

Må vi have tilskuere til træning?+

Det generelle udendørs forsamlingsforbud er hævet pr. 21. april, og det betyder, at det nu er muligt at forsamles op til 75 personer i forbindelse med en udendørs fodboldtræning. Herunder tæller både spillere, trænere og andre ledere og evt. tilskuere. 


Det skal være tydeligt, hvilke personer der hører til hvilket arrangement/træning på anlægget. Hvis dette ikke helt naturligt er tydeligt i forhold til anlæggets udformning, skal det tydeliggøres ved afspærring fx med minestrimmel, kegler, toppe eller lignende, så Politiet ikke er i tvivl, hvis de skulle komme forbi.

Undtagelsen for tilskuere mv., som i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod f.eks. en fodboldbane, som vi kendte fra efteråret, gælder heller ikke mere.

Læs uddybninger i FAQ-modul om tilskuere.

Må en træner/ansvarlig styre mere end én gruppe under træningen?+

Nej.

Hver træningsgruppe skal have en ansvarlig/træner. En træner må ikke stå for flere grupper samtidigt fx ved at styre en overordnet stor stationstræning. I så fald vil hele aktiviteten kunne betragtes som et samlet arrangement, hvor er der for mange forsamlet, hvis man er mere end 75 i alt.

Træneren/den ansvarlige tæller med i de 75, der må være sammen i en gruppe.

Må man skifte imellem grupper under en træning?+

Ifølge de landsdækkende retningslinjer må man maksimalt træne 75 personer sammen inkl. en træner/voksen.

Hvis man deler de 75 personer i endnu mindre grupper, må der gerne skiftes mellem disse mindre grupper under træning.

Flere forskellige grupper af 75 personer, må ikke blande sig med hinanden.

Hvad med forældre på de yngste børnehold?+

Forældre kan være tilstede i forbindelse med træning på de yngste børnehold. 

De tæller dog med under forsamlingsloftet på 75. Hvis I er mere end 75 personer i alt, skal træningen deles op i grupper.

Kampe og stævner

MÅ DER ARRANGERES KAMPE/TURNERINGER/STÆVNER OG LIGNENDE?+

Ja.

Retningslinjerne i Fodboldens Corona-regler skal dog følges nøje.

Må der være tilskuere til kampe og stævner?+

Det udendørs forsamlingsloft er pr. 6. maj 2021 hævet til maks. 75 personer. Det betyder, at det nu er muligt at forsamles op til 75 personer i forbindelse med en udendørs fodboldkamp. 

Det skal være tydeligt, hvilke personer der hører til hvilket arrangement. Hvis dette ikke helt naturligt er tydeligt i forhold til anlæggets udformning, skal det tydeliggøres ved afspærring fx med minestrimmel, kegler, toppe eller lignende, så Politiet ikke er i tvivl, hvis de skulle komme forbi.

Læs uddybninger i FAQ-modul om tilskuere.

Må vi afholde to eller flere separate turneringer/stævner i samme tidsrum?+

Ja, hvis de hver især holder sig inden for det gældende forsamlingsforbud, og hvis de holdes tydeligt adskilte.

Vær opmærksom på følgende:

 • Turneringerne/stævnerne er separate, klart og effektivt adskilte.
 • Deltagerne ikke blandes på tværs af stævnerne, der spilles samtidigt.
 • I overholder forsamlingsforbuddet, dvs. at der max er 75 aktive deltagere pr. turnering inkl. trænere, dommere, officials, tilskuere mv.
Er der særlige restriktioner, vi skal være opmærksomme på, ift. kørsel til kampe?+

Der er ingen særlige restriktioner, som SKAL følges, når det gælder kørsel til fx fodboldkampe.
Der er påbud om at bruge mundbind i den kollektive trafik og i taxaer. Dette er ikke et krav, når man kører i privat bil, men det er et tiltag, man kan benytte, hvis man kører flere sammen, som ikke er fra samme husstand, i bil til kamp eller træning.
Hvis det giver mening hos jer, kan I følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger til brug af mundbind. De skriver:

 • Mundbind kan være et supplement til forebyggelse af smitte, når det bruges korrekt og sammen med øvrige smitteforebyggende anbefalinger
 • Brug gerne mundbind, hvis du deltager i forsamlinger (i overensstemmelse med forsamlingsforbuddet), hvor det kan være svært at holde afstand
 • Brug gerne mundbind, hvis du ikke kan undgå tæt ansigt til ansigt kontakt på mere end 15 minutter inden for 2 meters afstand
 • Børn under 12 år er undtaget fra krav om at bære mundbind i fx offentlig transport. Sundhedsstyrelsen fraråder dog ikke decideret mundbind til børn – det vigtige er blot, at mundbindet ikke sidder for løst på barnets ansigt, og at barnet selv kan tage det af og på og forstår at bære det korrekt. Dette vil typisk være fra børn, som er kommet et par år op i skolealderen.

TILSKUERE

Må der være tilskuere til udendørs træning, kampe og stævner?+

Det generelle udendørs forsamlingsforbud er hævet pr. 6. maj, og det betyder, at det nu er muligt at forsamles op til 75 personer i forbindelse med en udendørs fodboldkamp, -stævne eller -træning. Herunder tæller både spillere, trænere, dommere, officials og evt. tilskuere. 

Det skal være tydeligt, hvilke personer der hører til hvilket arrangement på anlægget. Hvis dette ikke helt naturligt er tydeligt i forhold til anlæggets udformning, skal det tydeliggøres ved afspærring fx med minestrimmel, kegler, toppe eller lignende, så Politiet ikke er i tvivl, hvis de skulle komme forbi.

Det er op til klubberne at afgøre, om de vil have tilskuere. Dette er helt afhængig af, hvordan ejerstrukturen på anlægget er. Det kan skulle ske i samarbejde med kommunen.

Hvad er klubbens ansvar ift. tilskuere ved aktiviteter (træning og kamp)?+

Som klub bærer man arrangøransvaret for alt, der sker inde på klubbens anlæg. Klubbens anlæg er ofte definerbart ved, at man betræder græsset, området omkring klubhuset eller andet område, der bruges af klubben, og som klubben bruger til den daglige drift. Her er det klubbens ansvar, at der ikke er arrangementer med mere end 75 personer forsamlet samlet set. Evt. tilskuere til et arrangement tæller med under forsamlingsloftet på 75.
Det er ikke tilladt at omgås reglerne ved at lave en afgrænset zone på klubbens anlæg, hvor der står 75 tilskuere i, som ser på en fodboldkamp. De vil tælle med under det arrangement, som fodboldkampen er, og dermed vil der være for mange mennesker forsamlet, hvis man organiserer det på denne måde. Det er ikke tilladt.

Nogle gange definerer et hegn af den ene eller anden form anlæggets afgrænsning, andre gange er det blot græsset eller andet, der definerer afgrænsningen. Langt de fleste klubber, kan godt definere afgrænsningen af deres anlæg.
Hvis der opholder sig for mange tilskuere på klubbens areal, er det klubbens ansvar at få dem til at forlade arrangementet (kampen/træningen).

Hvor har klubben ikke et ansvar?+

Skulle der uden for klubbens anlæg være en parkeringsplads, en offentlig sti eller vej, og folk tager ophold her, så falder det ikke ind under klubbens arrangøransvar. Det betyder, at det ikke er klubbens ansvar at få folk væk herfra. Så snart man befinder sig uden for anlægget bortfalder arrangøransvaret, og det bliver i stedet den enkelte persons eget ansvar, at det til enhver tid gældende forsamlingsforbud overholdes.

Hvis banen er indhegnet (fx en aflåselig kunstgræsbane med højt hegn), må man så godt være tilskuer uden for hegnet?+

Der må maksimalt være 75 personer forsamlet i forbindelse med fx en kamp (dette er inklusive evt. tilskuere). 

Hvis området uden for hegnet ikke tilhører anlægget, fordi det fx er en offentlig sti, er ophold der dog den enkeltes eget ansvar og ikke arrangørklubbens.

Hvis jeg er chauffør til en udebanekamp, må jeg så godt være tilskuer?+

Det afhænger af, om arrangørklubben giver tilladelse til, at der kan være et begrænset antal tilskuere, men overordnet handler det om, at der ikke må være mere end 75 personer forsamlet i alt.

Hvis vi træner eller spiller kamp, må vores mindreårige børn så godt kigge på imens?+

Ja, hvis der ikke samlet set er mere end 75 personer til stede i forbindelse med træningen/kampen.

Hvis vi har et træningshold med 2-4-årige børn, må forældrene så godt kigge på, så børnene er trygge?+

Ja, hvis der ikke samlet set er mere end 75 personer forsamlet.

Må en fotograf godt være til stede og filme eller tage billeder af en kamp?+

Hvis fotografen er lønnet erhvervsdrivende eller er på en lønnet kontrakt (ikke godtgørelse), så må han/hun godt være til stede, idet det er en undtagelse fra forsamlingsloftet på 75 personer til udendørs organiseret idræt, fordi vedkommende er der i arbejdsmæssig sammenhæng.

Må en frivillig være til stede under en kamp for at håndtere scoretavlen og tidtagertavlen?+

Ja, officials med en konkret opgave i forbindelse med kampafviklingen må være til stede.

Må klubben stille med et par corona-vejledere til en kamp for at guide evt. fremmødte tilskuere væk?+

Ja, det er tilladt at stille med nogle få corona-vejledere til en kamp, da de er til stede for at sørge for overholdelse af retningslinjerne. De tæller som officials og indgår under det samlede forsamlingsloft på maksimalt 75 personer. De skal være tydeligt genkendelige eksempelvis med gule veste.

Må holdets to unge hjælpetrænere godt være med til kamp?+

Ja, trænerteamet må være med til kamp som officials. Bemærk at officials skal tilføjes holdkortet inden kampstart.

Dette er naturligvis under forudsætning af, at der ikke er sat et maksimalt antal officials pr. hold fra den enkelte lokalunion. Dette kan fx forekomme ved børnestævner, hvor forsamlingsgrænsen kan blive presset.

Kan vi have bolddrenge med til hjemmekamp, som vi plejer med vores bedste hold?+

Ja, officials med en konkret opgave i forbindelse med kampafviklingen må være til stede.

 

Regler for zoneinddeling

Et væsentligt forhold er, at forsamlingsforbuddet skal overholdes. Det kræver, at klubben nøje opdeler sit anlæg. Læs om anbefalingerne hertil i protokollen ovenfor og se nedenstående grafikker for bane-anbefalinger og inddelinger.

Denne grafik viser, hvordan en 11-mandsbane kan inddeles i fire 5-mandsbaner med bufferzoner rundt om:

 

Banegrafik Træning (2)

 

Denne grafik viser, hvordan kampbaner skal opmærkes med udskiftningsfelter:

 

DBU Corona Baner A4

Plakater

Grafik med Fodboldens Corona-regler:

Der er lavet en grafik for 'Fodboldens Corona-regler', som skal hænges op på jeres anlæg. Den kan downloades i A3-format til print her eller i A4-format til print her.

Plakaten findes også som billedfil til brug på sociale medier her.

 

Omklædning:

Denne plakat kan downloades, printes, udfyldes og hænges op ved omklædningsrum. Der er et arealkrav på 4 kvadratmeter pr. person i omklædningsrum, så dette skal I bruge, når I udfylder plakaten inden ophængning.

Plakaten findes også som billedfil her.

 

Tilskuere:

Pr. 21. april må der være tilskuere så længe arrangementet samlet set holder sig under det gældende forsamlingsforbud.

Find nedenstående plakat til download som pdf-fil her og som billedfil her.

 

 

Plakat Tilskuere 210421 (2)

Grafikker til hjælp med at sætte fokus på Corona-reglerne

Nedenstående grafikker kan hjælpe danske fodboldklubber med at sætte fokus på nogle af Corona-retningslinjerne overfor særlige målgrupper. 

I er velkomne til at tage dem og bruge på fx jeres sociale medier.

 

Se animationsvideoen med Fodboldens Corona-regler her: