Forventningsafstemning

Når nye frivillige starter i jeres klub, er det en god ide at lave en kort forventningsafstemning, hvor begge parter får klargjort forventninger til opgaven og til hinanden. 

Det er vigtigt med en forventningsafstemning ved både store og små opgaver. Her kan I imødekomme eventuelle misforståelser samt urealistiske forestillinger om, hvad det kræver at være frivillig i jeres klub. Forventningsafstemning kræver forberedelse og bør som minimum indeholde: 

 • Gennemgang af klubbens værdier  
 • Gennemgang af klubbens organisering 
 • Opgavebeskrivelse  
 • Spørgsmål til den frivillige om vedkommendes forventninger til klubben. 

Det kan være med til at sikre at eventuelle opstartsproblemer løses, og at den frivillige oplever at blive taget godt imod i klubben. Værktøjet kan bruges løbende, f.es. på et årligt møde med den frivillige.   

Hvem kan bruge værktøjet?   
Nedenfor ses et værktøj som er tænkt som et dialogværktøj - en 1:1 samtale, som den frivilligansvarlige, leder eller anden ansvarlig, kan invitere den nye frivillige til.   

Arbejdsform: dialog   

Arbejdsmodel:   

 1. bestyrelsen har klargjort et samtaleskema, der indeholder punkter, der gennemgås med den frivillige  
 2. afsæt en time til samtalen  
 3. følg samtalen til dørs med et klart overblik over, hvem som gør hvad og hvornår.  

Til inspiration:   

 • Gennemgå klubbens værdier 
 • Gennemgå klubbens organisering 
 • Beskriv de frivillige opgaver 
 • Spørg ind til den frivilliges forventninger til klubben 
 • Få nedskrevet et kort referat af jeres samtale  

 

Værktøj til Forventningsafstemning