Opgavebeskrivelser

Det er en fordel for både jer som klub og jeres frivillige, hvis der er udarbejdet beskrivelser af de ’opgaver’ som skal løftes i klubben. Hvad forventes der af for eksempel en formand og hvilke arbejdsopgaver har en formand ansvaret for. Eller hvad laver en frivillighedsansvarlig, hvilke opgaver løfter denne frivillige og hvor meget tid kan den frivillige forvente at skulle ligge i opgaven. Dette er både en hjælp til når der skal rekrutteres nye frivillige til opgaver og for den eksisterende frivillige i klubben som løfter pågældende opgave, til at sikre sig at den frivillige lever op til den opgave som personen skal løfte.

Nedenfor ses en række opgavebeskrivelser som kan varetages i klubben.

Dokumenterne er retbar-pdf ’er så I som klub kan ændre beskrivelserne så de passer til jeres klub og opgavevaretagelse.

Værktøj Opgavebeskrivelser:

Aktivitetsansvarlig

Assistenttræner

Børneansvarlig

Cheftræner/Træner

Formand

Forældrerepræsentant

Frivillighedsansvarlig

Holdleder

Kasserer

Kiosk/Café

Næstformand

Pigeansvarlig

SoMe-Ansvarlig