Image

Image handler om, hvordan din forening fremstår overfor omverdenen. Dette har nemlig betydning for, hvem og hvilke frivillige (og medlemmer) I tiltrækker til klubben.
Der er god værdi i at fremstille sin klub og sine frivillige i et godt lys, så andre også har lyst til at blive en del af klubben. Ligeledes er det vigtigt for nye såvel som eksisterende frivillige at kende klubbens opbygning, værdisæt samt visioner. Derfor er en overskuelig organisationsplan samt dertilhørende værdisæt for klubben vigtig.