Videns- og erfaringsdeling

Blandt jeres erfarne trænere, medlemmer, bestyrelser og forældre i klubben finder I masser af gode input til klubbens fortsatte virke og udvikling. Men ofte får man som ny frivillig ikke adgang til al denne eksisterende viden og erfaring.

 

Overblik over viden- og erfaringsdeling:

  1. Overvej hvordan I som klub holder hinanden opdateret?
  2. Overvej hvordan I som klub forbedrer måden hvorpå den eksisterende viden og erfaring i klubben kommer videre til nye frivillige
    • Skal det være den frivilligansvarliges job at sikre sig at nye frivillige bliver informeret?
    • Kan det give mening at have en ’trænings-buddy’ som tager en ny frivillig i hånden?
    • Skal det skrives på hjemmeside, SoMe, eller hænge på opslagstavlen i indgangen?