DBU'S UNGDOMSFOND AF 18. MAJ 1964

Fondens formål
Fondens formål er to-delt: 

1) At opmuntre arbejdet med ungdomshold (U13-U19). Tilskud kan typisk søges til gennemførelse af og deltagelse i ungdomsturneringer i ind- og udland, til ophold for ungdomshold på idrætsskoler eller lignende.  

Denne kategori kan KUN søges af fodboldklubber med et DBU klubnummer. Ønsker I at søge Ungdomsfonden under denne kategori, skal du benytte dette ansøgningskema (Benyt DBU-login (Ikke Nem-ID). Se praktisk login-information længere nede på siden.

2) At støtte danske idrætsudøvere, herunder idrætsledere, der uforskyldt er kommet i nød som følge af sygdom eller ulykke eller anden uforskyldt årsag  eller nære pårørende eller efterladte til disse personer..

Denne kategori kan kun søgeshvis vedkommende i gennem en længere periode har været medlem – aktivt eller passivt – under Danmarks Idrætsforbund (DIF). Anfør venligst din tilknytning ifm. ansøgningen.

Institutioner, der beskæftiger sig med idræt for unge, der er fysisk eller psykisk handicappet kan også ansøge fonden.

Ønsker du at ansøge i kategori 2), skal du benytte dette ansøgningsskema: (Benyt dit Nem-ID) Hvis du søger som institution, så kontakt venligst lewi@dbu.dk med henblik på efterfølgende at indtaste og verificere institutionens kontooplysninger).


Uddelinger

DBU´s Ungdomsfond  af 18. maj 1964 uddeler midler løbende. I kan således indsende ansøgninger hele året uden skelen til ansøgningsfrist.

Fondsbestyrelsen støtter dog ikke aktiviteter, der afholdes før bevillingernes uddeles.  Husk derfor at søge i god tid inden aktiviteten afholdes.

Fonden har hidtil støttet med beløb i størrelsesordenen kr. 500 pr. deltager, men foretager dog en individuel vurdering af hver ansøgning.

Fonden ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der udpeges af DBU’s bestyrelse. 

 

Praktisk information til fodboldklubber, der ansøger om støtte til ungdomsaktiviteter

Klubber skal prioritere, hvilke aktiviteter, man vil søge midler til. Derfor kan kun personer med et officielt klub-hverv logge ind på platformen.. 

Fonden kan kun søges via DBU's digitale ansøgningsportal, som du finder link til øverst på denne side.

For at kunne ansøge via DBU' s digitale ansøgningsportal skal du - hvis du søger som klub til arbejdet med Ungdomshold - bruge: 

  • En DBU-profil (Mit DBU). Har du ikke det eller kan du ikke huske dine profiloplysninger kan du enten oprette en profil eller få tilsendt dine loginoplysninger som du så kan nulstille.   
  • Accept fra en tegningsberettiget i klubben
  • Et klubnummer. Dette kan man få fra den tegningsberettigede 
  • Det er desuden en forudsætning for at kunne logge ind, at klubben har oprettet følgende oplysninger i KlubOffice: - Klubbens adresse - klubbens postnummer - Klubbens by - klubbens reg.- og kontonummer - klubbens e-mailadresse. 

OBS: Hvis ikke disse oplysninger er opdateret i Kluboffice vil systemet melde fejl.   Alle oplysninger findes i menuen "klubben" -> "Klubinfo"

Kontakt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Fundraiser Lene Wittek-Holmberg på lewi@dbu.dk