Øvrige støttemuligheder

Herunder er forslag til fonde og puljer, som kan søges af DBU´s klubber. Vær opmærksom på at listen ikke er udtømmende og at fondene løbende ændrer deres strategi og opslag.

DBU's Ungdomsfond
Fonden støtter arbejdet med ungdomshold og danske idrætsudøvere, herunder idrætsledere, der uforskyldt er kommet i nød som følge af sygdom eller ulykke eller anden uforskyldt årsag. 

Danmarks Idrætsforbund - DIF
DIF har diverse puljer, hvor klubber og foreninger kan søge støtte til diverse projekter og investeringer. Særligt DIF og DGI's foreningspulje kan være relevant for fodboldklubber.

Spar Nord Fonden - 10 til Forskel
Med 10 til Forskel stiller Spar Nord Fonden hver måned 10.000 kroner på højkant til jeres lokale projekt. Derfor opfordrer Spar Nord Fonden ildsjæle fra klubber, foreninger, skoler, børnehaver, integrationsprojekter, kulturelle institutioner m.v. til at uploade deres gode projekter - der gør en forskel.

Poul Erik Bech fonden
Poul Erik Bech Fonden ønsker primært at støtte almennyttige aktiviteter og humanitært arbejde for børn. Det kan f.eks.være lokale foreninger, der arrangerer udflugter for børn, støtter dem i at have en aktiv fritid, hjælper børn og unge med problemer, eller støtter familier, der ikke har mange midler i hverdagen.

Nordeafonden - Liv i det lokale
Nordea-fonden støtter aktiviteter, der styrker fællesskaber i lokalområdet. Søg op til 200.000 kr. i støtte fra fondens fokusområde Liv i det lokale. Det er let at søge - men husk at søge i god tid.

Lokale og Anlægsfonden
Det er både muligt at få støtte til mindre projekter med en samlet etableringsudgift på mellem 150.000 kr. og 1.500.000 kr. (Op til en tredjedel af den samlede etableringsudgift i støtte. Dog højest 200.000 kr.) og til  projekter med etableringsudgifter på over 1.200.000 kr. (Støttebeløbene kan variere, men udgangspunktet vil være 15–25 procent af etableringsudgiften. )

Tømmerhandel Joannes Fogs fond
Fonden er en erhvervsdrivende fond og har som formål gennem uddeling af legater at yde støtte til almennyttige og almenvelgørende formål og til forbedring af miljøet og samfundsudviklingen