Sådan indhentes spillercertifikat

Når din klub får en ny spiller skal der indhentes et spillercertifikat fra den tidligere klub. Har spilleren ikke en tidligere klub, bliver din klub det sted, hvor spillerens spillercertifikat oprettes.

Anmodningen om et spillercertifikat startes som hovedregel automatisk, hvis I bruger KlubOffice som medlemssystem - mens du selv skal gøre noget, hvis I bruger et andet system.  

Bruger I online indmeldelse via KlubOffice? 

Hvis I tilbyder den online indmeldelse via KlubOffice til jeres medlemmer, vil anmodningen om et spillercertifikat automatisk starte, hvis spilleren vælger '1A: Log ind med DBU login', som vist nedenfor. Vælger spilleren '1B: Opret som ny fodboldspiller', bliver vedkommende bedt om at indtaste en tidligere klub. Hvis den rigtige klub indtastes, bliver der også automatisk sendt en anmodning til den tidligere klub.

 

 

Online Indmeldelse Når et medlem melder sig ind, kan man bruge sit eksisterende DBU login - eller oprette et nyt

Indtastes der ikke en tidligere klub - eller vælges en klub, hvor spillercertifikatet ikke findes -  sendes der ikke automatisk en anmodning. I så fald skal du benytte guiden nedenfor. 

Bruger I ikke online indmeldelse via KlubOffice?

Hvis I selv melder spillere ind via KlubOffice - eller får importeret medlemmer fra et tredjepartssystem - skal I selv sørge for at indhente spillercertifikater på nye spillere. 

Hvis du anmoder om et spillercertifikat fra en anden klub, flyttes medlemmet automatisk ind i KlubOffice. Se her hvordan du ansøger om et spillercertifikat i KlubOffice. 


Hvis medlemmet i forvejen er oprettet i systemet, skal du i stedet finde vedkommende frem fra 'Medlemsoversigten'. Husk at udvide søgningen til også at omfatte udmeldte spillere. Prøv også at simplificere søgningen - søg f.eks. kun på fornavn og ikke andet. 

Når et certifikat er overført modtager spilleren og den nye klub en mail herom.

Typiske fejl
Du vil kunne møde en fejlbesked om, at den søgte spiller ikke findes i den klub, man søger om certifikatet i. Kontakt da din lokalunion for hjælp.

Sådan vises spillercertifikatet
Et digitalt spillercertifikat vises under fanen "Fodboldspiller" inde på det enkelte medlem. Her kan man se dato for certifikatoverførsel, samt hvilken klub det er overført fra.
Spilleren kan ligeledes selv se i sit 'Fodboldpas', i hvilken klub vedkommendes spillercertifikat ligger. Det samme gælder, hvis spilleren måtte have en 'supplerende spilletilladelse'. 

Når en certifikatsanmodning ikke godkendes inden for fristen
Hvis en klub ikke har reageret på en anmodning om certifikat indenfor 7 dage, afvises anmodningen automatisk og ansøgeren får en mail herom. Send da anmodningen igen, og kontakt derefter klubben for at få dem til at overføre certifikatet.

Vi opfordrer alle klubber til at reagere på certifikatsanmodninger hurtigst muligt.

Få overblik over spillere uden gyldig spilletilladelse 

KlubOffice giver dig overblikket over spillere i klubben, der ikke har en gyldig spilletilladelse. En spiller kan være spilleberettiget for en klub på to måder: 

1) Ved at have sit spillercertifikat i klubben 

2) Ved at have en 'supplerende spilletilladelse' i klubben. En supplerende spilletilladelse bruges til at kunne spille i flere klubber. Regler for den supplerende spilletilladelse varierer fra lokalunion til lokalunion. 

Fra forsiden af KlubOffice kan du se, om du har spillere, der ikke har en gyldig spilletilladelse i din klub, som vist på billedet nedenunder. Hvis du ser et rødt udråbstegn, kan du gå til overblikket for at se hvilke spillere det drejer sig om. 

Ko Forside Certifikater