STYRK KLUBBEN MED 30 TIMERS KLUBUDVIKLINGSHJÆLP

Med et klubudviklingsforløb hjælper en klubrådgiver jer med at udvikle og styrke jeres klub. Klubrådgiveren er både klar med sparring og udførelse af opgaver i udviklingsprocessen.

Klubudvikling-flipover.JPG

Vores klubrådgivere tilbyder at gennemføre et individuelt skræddersyet klubudviklingsforløb, der gør en forskel for jeres klub! De er med i processen fra ide til implementering. 

Derfor skal I gøre brug af tilbuddet!
Et klubudviklingsforløb skal gøre en afgørende forskel for jer som klub. Vi kan for eksempel hjælpe jeres fodboldklub med: 

 • at optimere driften, så der bliver overskud til at udvikle 
 • at engagere flere frivillige 
 • at uddanne trænere og instruktører 
 • at starte nye aktiviteter 
 • at få nye medlemmer og mindske frafald 
 • at få skabt overblik over klubbens opgaver med et årshjul, og få fordelt opgaverne på flere hænder 
 • at markedsføre din klub og synliggøre fodbold i lokalområdet


Valg af klubudviklingsforløb
Et klubudviklingsforløb ligger indenfor ét af følgende indsatsområder: 

 • Rekruttering og fastholdelse af frivillige 
 • Organisering af klubbens opgaver
 • Værdier og politikker 
 • Samarbejde og partnerskaber 
 • Piger (Medlemmer)
 • Teenagere (Medlemmer)
 • Senior (Medlemmer)


Om forløbet
Et klubudviklingsforløb følger den plan, som I ligger sammen med klubrådgiveren. Den kan indeholde 5 faser:

Klubudvikling 5 Faser Stor
Læs mere om klubudviklingsforløb her.

Vil I vide mere, eller er I klar til at gå i dialog om bestilling af et klubudviklingsforløb, så tøv ikke med at kontakte jeres lokalunion her:
DBU Bornholm
info@dbubornholm.dk  
Tlf. 5695 7007
DBU Fyn 
info@dbufyn.dk   
Tlf. 6617 8218 
DBU Jylland
info@dbujylland.dk   
Tlf. 8939 9999 
DBU København
info@dbukoebenhavn.dk
Tlf. 3927 7144
DBU Lolland-Falster
info@dbulolland-falster.dk 
Tlf. 5482 6768
DBU Sjælland
info@dbusjaelland.dk
Tlf. 4632 3366


Kursusrefusion og tilskudspuljer
Vær opmærksom på, at mange kommuner yder delvis eller fuld refusion af foreningers udgifter til uddannelse af trænere og ledere. Det kan derfor meget vel betale sig at undersøge de lokale regler i din kommune.