Players 1st - mål medlemstilfredshed

Players 1st giver fodboldklubber mulighed for at måle på både nuværende og tidligere medlemmers tilfredshed. Med målingerne får klubberne klarhed over, hvilke tråde de skal trække i for bedre at kunne rekruttere og fastholde spillere, trænere og ledere. 

Players 1St Dashboard On Device Ipad

Players 1st serverer resultaterne overskueligt i et online øjebliksbillede ("dashboard").


Players 1st er klubbens online værktøj til måling af medlemstilfredsheden - udviklet for at hjælpe med at fastholde og rekruttere spillere, trænere og frivillige. 

Programmet udsender spørgeskemaer og serverer resultaterne på en overskuelig måde i et ”dashboard”. Dermed kan klubledelsen helt enkelt danne sig overblik i besvarelserne og se, hvor de med fordel kan sætte ind med forbedringer og udvikling.

Resultaterne kan let sorteres efter fx alder, køn og type af medlemskab, eller I kan opdele i nuværende medlemmer og udmeldte personer. I kan tilmed sammenligne jeres målinger med landsgennemsnittet. 

Ubegrænset antal målinger og klubvenlig pris
I kan gentage målingen efter behov og løbende holde jer opdateret på brugernes forventninger, ønsker og behov. 

Prisen er bare 1.500 kr. om året - uanset klubbens størrelse og antallet af medlemmer. 

Kombiner med klubrådgivning
DBU anbefaler, at klubundersøgelser kombineres med et forløb med en DBU klubrådgiver. De er superbrugere af systemet og kan hjælpe med at omsætte undersøgelsens resultater til værdifuld klubudvikling. 

Vi kan på en simplere måde kontakte medlemmer og høre deres mening. Klaus Tange, IT-ansvarlig, Svogerslev BK

Nemt at tage temperaturen på klubben
Som led i et pilotprojekt deltog Svogerslev BK i starten af 2019 sammen med seks andre fodboldklubber på landsplan. Klaus Tange er IT-ansvarlig i klubben, og han hilser det nye værktøj velkommen: 

- Vi kan på en simplere måde kontakte medlemmer og høre deres mening. Tidligere har vi forsøgt via Facebook eller mail, men det har været minimalt, hvad vi har fået af input. Det er i nogle tilfælde nemmere, når folk kan være anonyme, som de kan nu, fortæller han.

Klaus Tange fremhæver desuden muligheden for at sammenligne sig med andre klubber, og at systemet kan sende spørgeskemaet ud flere gange efter behov.

Svogerslev BK modtog tilfredsstillende 154 besvarelser på 370 udsendte spørgeskemaer.

- Systemet virker forholdsvist simpelt. Man skal lære at forstå tallene, og det kan virke lidt uoverskueligt, men med en smule vejledning er den barriere nem at få væk, afslutter Klaus Tange.
  

 


Få et smugkig på, hvor smart Players 1st fungerer

Vil I vide mere? 
Hvis I er interesserede i at høre mere om Players 1st, kan I kontakte jeres lokale klubrådgivere:

DBU Bornholm
DBU Fyn 
DBU Jylland
DBU København 
DBU Lolland-Falster 
DBU Sjælland 

 

Der kan også læses mere her:

- Nyt klubværktøj måler medlemstilfredsheden

- Skab retning for jeres klubudvikling med en medlemsundersøgelse