Players 1st - mål medlemstilfredshed

Players 1st giver fodboldklubber mulighed for at måle på både nuværende og tidligere medlemmers tilfredshed. Med målingerne får klubberne klarhed over, hvilke tråde de skal trække i for bedre at kunne rekruttere og fastholde spillere, trænere og ledere. 

Players 1St Dashboard On Device Ipad Players 1st serverer resultaterne overskueligt i et online "dashboard".


Players 1st er klubbens online værktøj til måling af medlemstilfredsheden - udviklet for at hjælpe med at fastholde og rekruttere spillere, trænere og frivillige. 

Programmet udsender spørgeskemaer og serverer resultaterne på en overskuelig måde i et online overbliksbillede, ”dashboard”. Dermed kan klubledelsen helt enkelt danne sig overblik i besvarelserne og se, hvor de med fordel kan sætte ind med forbedringer og udvikling.

Resultaterne kan let sorteres efter fx alder, køn og type af medlemskab, eller I kan opdele i nuværende medlemmer og udmeldte personer. I kan tilmed sammenligne jeres målinger med landsgennemsnittet. 

Målingen kan gentages efter behov, så I løbende holder jer opdateret på brugernes forventninger, ønsker og behov.

Kombinér Players 1st med klubrådgivning

DBU anbefaler, at klubundersøgelser kombineres med et forløb med en DBU klubrådgiver. De er superbrugere af systemet og kan hjælpe med at omsætte undersøgelsens resultater til værdifuld klubudvikling. 

Pris: 2500 kr.
Derfor udbydes 25 timers DBU Klubudviklingsforløb inkl. Players 1st-licens til kr. 2500,- (uanset klubbens størrelse og antal medlemmer).


Bestil Players 1st og klubudviklingsforløb

Kontakt den lokale klubrådgiver, hvis I ønsker at bestille eller har spørgsmål:

Vi kan på en simplere måde kontakte medlemmer og høre deres mening. Klaus Tange, IT-ansvarlig, Svogerslev BK


Få et smugkig på, hvor smart Players 1st fungerer

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/28BAyBL1eyI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Nemt at tage temperaturen på klubben

Som led i et Players 1st-pilotprojekt deltog Svogerslev BK i starten af 2019 sammen med seks andre fodboldklubber på landsplan. Klaus Tange er IT-ansvarlig i klubben, og han hilser det nye værktøj velkommen: 

- Vi kan på en simplere måde kontakte medlemmer og høre deres mening. Tidligere har vi forsøgt via Facebook eller mail, men det har været minimalt, hvad vi har fået af input. Det er i nogle tilfælde nemmere, når folk kan være anonyme, som de kan nu, fortæller han.

Klaus Tange fremhæver desuden muligheden for at sammenligne sig med andre klubber, og at systemet kan sende spørgeskemaet ud flere gange efter behov.

Svogerslev BK modtog tilfredsstillende 154 besvarelser på 370 udsendte spørgeskemaer.

- Systemet virker forholdsvist simpelt. Man skal lære at forstå tallene, og det kan virke lidt uoverskueligt, men med en smule vejledning er den barriere nem at få væk, afslutter Klaus Tange.


Læs også:


Mulighed for at bestille Players 1st uden klubudviklingsforløb
Det er også muligt at bestille Players 1st-undersøgelsesværktøjet uden et DBU Klubudviklingsforløb. Ønsker din klub at benytte sig af den mulighed, skal I bestille direkte hos Playerst 1st.