Opdateret 21. september

Grundet en stigning i  antallet af Corona-smittede i store dele af Danmark bliver de resterende dialogmøder omdannet til webinarer via Microsoft Teams og dermed en mulighed for endnu flere for at deltage. Det drejer sig om møderne i Tilst, Odense; Næstved, Brøndby og Lillerød. Allerede tilmeldte får direkte besked.

Vil du gerne deltage i et af de fire webinarer så skal du blot tune ind på de links i oversigten herunder 


Dansk børnefodbold skal have en ny fælles strategi i børnehøjde, der er tidssvarende og omfavner de nye tendenser og udvikling inden for aldersgrupperne U6-U12, for piger og drenge. En strategi, der går i børnehøjde, og er med til at sikre at fodbolden foregår på børnenes præmisser og som sætter spilleren i centrum.

Det er første gang, at der laves en fælles funderet spillerudviklingsstrategi på tværs af køn, bredde og elite. Derfor har der også i det seneste års tid været arbejdet målrettet og fra mange sider på at finde frem til, hvordan vi skaber verdens bedste børnefodbold.

Arbejdet har både bestået af analyser, fokusgrupper og direkte inputs fra de mange interessenter ude i klubberne, der til dagligt har berøring med de ting, der fylder i arbejdet med de mange børnespillere.

Ud over et omfattende analysearbejde, inputs fra udvalgte repræsentanter fra spiller- og trænermiljøerne, afholdte DBU desuden en stor fælles spillerudviklingskonference i januar for mere end 300 fagpersoner. Her var fokus på at få så mange relevante inputs som muligt fra så mange interessenter som muligt. En konference, der viste med stor tydelighed, at behovet for en ny fælles strategi er både stort og nødvendigt.

Netop en opsamling af de mange inputs, der kom fra førnævnte spillerudviklingskonference, har diverse strategigrupper arbejdet videre med på tværs af bredde og elite. Resultatet er man nu i fællesskab klar til at præsentere som udkast for de mange interessenter som en ny strategi for børnefodbolden er relevant for.

For mere information om førnævnte konference - www.dbu.dk/konference2020

I alt afholdes otte dialogmøder rundt om i landet. Planen for møderne ser sådan ud:

Sted

Dato

Lindholm Høje Stadion, Voerbjergvej 42, 9400 Nørresundby - WEBINAR
Link til online-webinaret d. 24. september

Torsdag 24. september kl. 17.30-20.00

Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 8, 7490 Aulum - AFHOLDT

Mandag 14. september kl. 17.30-20.00

Fodboldcentret i Tilst, Kileparken 27, 8381 Tilst - WEBINAR
Link til online-webinaret d. 22. september

Tirsdag 22. september kl. 17.30-20.00

Rødding Centret, Søndergyden 15, 6630 Rødding - AFHOLDT

Tirsdag 15. september kl. 17.30-20.00

DBU Fyn, Stadionvej 50, 5200 Odense V - WEBINAR
Link til online-webinaret d. 23. september

Onsdag 23. september kl. 17.30-20.00

DBU ”Michael Laudrup”, DBU Allé 1, 2605 Brøndby - WEBINAR
Link til online-webinaret d. 28. september

Mandag 28. september kl. 17.30-20.00

Herlufsholm Idrætscenter, Herlufsholm Alle 233, 4700 Næstved - WEBINAR
Link til online-webinaret d. 29. september

Tirsdag 29. september kl. 17.30-20.00

Allerød Idrætspark, Møllemosevej 5, 3450 Lillerød - WEBINAR
Link til online-webinaret d. 30. september

Onsdag 30. september kl. 17.30-20.00

Dialogmøderne vil være en kombination af et debatoplæg fra to af medlemmerne i den overordnede strategigruppe, med en efterfølgende mulighed for at deltagerne kan stille opklarende spørgsmål samt komme med input til strategien.

Møderne er tiltænkt personer der beskæftiger sig med segmentet børnefodbold piger/drenge fra U6 til U12, herunder trænere, ledere, bestyrelses-, udvalgs- og faggruppemedlemmer på tværs af både bredde og elite.

Dialogmøderne skal sikre, at gruppen får yderligere inputs, der kan arbejdes videre med, inden at det endelige strategioplæg skal fremlægges for DBU’s Bestyrelse sidst på året.

Tilmelding til møderne foregår via DBU’s lokalunioner, der snarest vil udsende information om tilmelding og tilmeldingsfrister.