Denne gang kan I som fodboldklub søge om nogle af de godt 80 millioner kroner, som puljen er blevet tilført. De kan gå til dækning af tab i 2020 som følge af myndighedernes coronarestriktioner. Det kan for eksempel være i forbindelse med aflyste arrangementer eller nedlukning af aktivitet.

Alle idrætsforeninger kan søge puljen. Også de klubber, som tidligere har søgt puljen og modtaget delvis kompensation for deres tab.

 

 

Puljen er siden midten af april løbende blevet tilført midler i kraft af politiske aftaler på Christiansborg og har været et vigtigt værktøj til at sikre, at der vil være et godt foreningsliv på den anden side af coronakrisen.

 

Bemærk, at midlerne fra puljen går til lokale idrætsforeninger, herunder også de foreninger, som afholder store breddeevents (med over 500 aktive deltagere) og herudover også foreningsbaserede eventarrangører.

 

Corona-hjælpepuljen er altså ikke etableret til støtte for eliteidræt eller idrætsforeninger/forbund, der søger dækning af udgifter til aflyste større mesterskaber og øvrige arrangementer med over 350 deltagere. Disse henvises til kompensationsordningen for faste udgifter, lønkompensationsordningen og kompensationsordningen for arrangører af større arrangementer.