Bestyrelserne i DBU Bornholm, DBU København, DBU Lolland-Falster og DBU Sjælland er enige om at præsentere unionernes klubber for et forslag om en fornyelse af organisationen gennem etableringen af et nyt DBU Bredde Øst. Forslaget indebærer en fusion af de fire lokalunioner, som led i en samlet reform af DBU Bredde med virkning fra den 1. juli 2021. Klubberne skal tage stilling til, om de vil gå sammen i én fælles breddefodboldorganisation i Østdanmark.

Hos DBU Bornholm skal klubberne stemme om reformforslaget ved repræsentantskabsmødet 3. februar 2021. 

I bestyrelserne ser man reformen som en sjælden chance for at skabe en organisation, der både rummer det bedste fra det eksisterende og samtidig kan favne den virkelighed, der har formet og udviklet sig i de over 100 år, der er gået, siden lokalunionerne blev stiftet. Derfor er det ikke uden stolthed, at man nu kan præstere et forslag til et nyt DBU Bredde Øst, hvor vi i fællesskab kan skabe: Øget klubindflydelse, mere effektivt ressourceforbrug, handlekraft og smidighed, styrket nærhed til klubberne og en evne til at være dagsordensættende i samfundet.

Læs det fulde forslag her

Forslaget om at fusionere er båret af et ønske om at skabe mere værdi for klubberne og derved gavne udviklingen af dansk breddefodbold. Vedtages fusionen og den samlede reform, flytter DBU Bornholm, DBU København, DBU Lolland-Falster og DBU Sjælland alle klubber, aktiver og forpligtelser ind i en ny fælles organisation, DBU Bredde Øst. DBU Bredde Øst bliver ét af DBU Breddes to medlemmer. Reformen skal ligeledes styrke DBU Breddes rammer for at kunne operere som en professionel, udviklingsorienteret og agendasættende organisation, der bliver mere smidig og handlekraftig i det politiske arbejde og som talerør for breddefodbolden – både internt i DBU-regi og eksternt overfor offentlige myndigheder og institutioner.

Fodbolden skal drives tættest muligt på klubberne
En grundstamme i den ny organisering i Østdanmark er klubnetværk og deres samspil med det lokale kontor og organisationens frivillige i grupper, udvalg og bestyrelse.   

Alle fire lokalunioner har i dag en form for netværk. Vi vil styrke netværkene og gøre DBU Bredde Øst til et sted, hvor klubberne mødes, fordi de har en fælles identitet, kan inspirere hinanden, debattere og bringe synspunkter og viden ind i organisationen til glæde for den strategiske og politiske udvikling. Vi vil etablere et tæt samspil mellem klubnetværk, bestyrelse, fagudvalg og grupper samt administration, fordi vi tror på, at dette samspil er helt afgørende for, at organisationen kan skabe mest mulig værdi for klubberne.

Vi håber, klubberne vil engagere sig i deres lokale klubnetværk, hvor der er mulighed for at beslutte fælles tiltag for fodbolden lokalt, for eksempel lokale turnerings- og stævnetilbud, udviklingsprojekter og lokale uddannelsestilbud i samspil med administrationen og de lokale frivillige.

Turnering
DBU Bredde Øst har en ambition om at udbyde turneringer, der kan dække alle klubbernes behov. Vi vil sikre god matchning og sørge for, at der er attraktive tilbud, både for dem, der gerne vil spille fodbold lokalt, og for dem, der gerne vil rykke op. Når vi ophæver grænserne mellem de nuværende lokalunioner, kan vi planlægge turneringerne sådan, at hold, der nu ligger i grænseområderne, kan spille i den samme pulje. Og når vi sammensætter puljerne, vil vi sørge for, at der er mindst mulig transport til kampene.

Afstemninger
Afstemningerne er planlagt til de følgende datoer:

1. februar 2021 – DBU Københavns repræsentantskabsmøde
3. februar 2021 – DBU Bornholms repræsentantskabsmøde
6. februar 2021 – DBU Sjællands delegeretmøde
7. februar 2021 – DBU Lolland-Falsters repræsentantskabsmøde

For at reformen kan gennemføres skal DBU's repræsentantskab stemme for en ændring af DBU's love og DBU Breddes repræsentantskab skal stemme for en samarbejdsaftale og ændrede love for DBU Bredde. 

Faktaboks
En mulig fusion af de fire nuværende lokalunioner, DBU Bornholm, DBU København, DBU Lolland-Falster og DBU Sjælland til ”DBU Bredde Øst” vil indgå i en samlet reform af DBU’s breddefodbold-organisation, DBU Bredde. På DBU Jyllands delegeretmøde 11. januar og på DBU Fyns delegeretmøde 26. februar 2020 har begge unioner allerede stemt ja til en fusion af DBU Fyn og DBU Jylland til ”DBU Bredde Vest”. Grundet forsinkelsen af reformaftalen skal Jylland og Fyn dog have fornyet mandatet fra klubberne på de kommende delegeretmøder i januar/februar 2021.