Sommerpuljen er en ekstraordinær særpulje under DIF og DGI's foreningspulje, som lokale idrætsforeninger kan søge til at skabe aktiviteter og oplevelser for danskerne i sommeren 2020. Der er hele 41 millioner kroner i puljen, så det er bare om at søge, og hellere i dag end i morgen.

Hos DIF og DGI er man naturligvis helt med på, at sommerferien allerede er begyndt, og derfor bliver ansøgninger behandlet og besvarende løbende - og hurtigt.

Puljen er allerede åben, og lukker igen for ansøgninger den 23. august.


Det kan I bruge pengene til

Aktiviteterne skal være uden deltagerbetaling og aktivere brugerne gennem deltagelse i de støttede aktiviteter.

Herudover er det næsten kun fantasien, der sætter grænser for, hvordan Sommerpuljen kan støtte idrætsforeninger. Det kunne f.eks. dreje sig om støtte til:

  • Særlige aktiviteter i forbindelse med sæsonopstart og udstyr til opstart af nye hold.
  • Afholdelse af lejre/camps, motionsløb, foredrag, etc. (uden deltagerbetaling).
  • Tilbud om prøvemedlemsskaber i op til tre måneder.
  • Åbent hus-arrangementer og anden markedsføring af foreningen henvendt til potentielle nye medlemmer i foreningen.
  • Rekruttering, fastholdelse og støtte til de frivillige, der kan sætte skub i den gode genstart efter corona-nedlukningen.

Ansøgte projekter skal afvikles hurtigst muligt efter en eventuel bevilling.


Bevillinger

Bevillinger fra Sommerpuljen vil primært være i beløbsstørrelser indtil 50.000 kr., men Sommerpuljen kan i særlige tilfælde lave større bevillinger.

Der kan ikke søges om støtte til allerede afsluttede aktiviteter og projekter eller til konkrete udgifter og aktiviteter, som modtager økonomisk støtte fra andre offentlige støtteordninger.

Sommerpuljen kan godt ansøges af foreninger, der har indsendt en anden ansøgning til DIF og DGI's foreningspulje eller modtaget bevilling fra DIF og DGI's foreningspulje.

 

Sådan ansøges puljen

Ansøgningsproceduren for Sommerpuljen finder, ligesom DIF og DGI’s foreningspulje, sted via Centralt ForeningsRegister (CFR) på adressen www.medlemstal.dk.

Pengene til Sommerpuljen kommer fra Erhvervsministeriet og er en del af den sommerpakke, som et bredt udsnit af folketingets partier vedtog i juni.