Reformarbejdet under DBU Bredde skulle efter planen have været afsluttet i foråret 2020. Blandt andet på grund af corona-situationen har det ikke været muligt at færdiggøre de nødvendige drøftelser og afholde de ellers planlagte ekstraordinære repræsentantskabsmøder i de fire østlige lokalunioner. Derfor blev der på DBU Breddes bestyrelsesmøde den 30. juni 2020 vedtaget en ny tidsplan for reformprocessen, som blandt andet betyder, at reformforslaget skal til afstemning i de østlige lokalunioner ved deres ordinære repræsentantskabsmøder i første kvartal af 2021. Herefter kan reformen endeligt godkendes på DBU Breddes repræsentantskabsmøde og DBU’s repræsentantskabsmøde den 27. februar 2021.

 

På bestyrelsesmødet var der enighed om, at bestyrelsen i DBU Bredde fortsat arbejder for reformens vedtagelse med udgangspunkt i de aftaler, der blev underskrevet af alle lokalunionsformænd i slutningen af 2019. Med baggrund i den nye tidsplan skal der nu udarbejdes en ny implementeringsplan, som kan sættes i værk efter den 27. februar 2021.

 

”Foråret 2020 blev langt fra som forventet, og jeg er selvfølgelig rigtig ærgerlig over, at vi ikke kan nå at få en afklaring på det store reformarbejde her i 2020. Jeg er dog rigtig glad for, at der i bestyrelsen fortsat er opbakning til reformarbejdet, og at vi nu har lavet en ny tidsplan, så vi kan få en samlet reformbeslutning i starten af 2021” udtaler Lars Albæk, formand for DBU Bredde.

 

Det blev desuden besluttet, at der under alle omstændigheder træder en ny økonomiaftale i kraft pr. 1. januar 2021. Her fordeles midlerne i DBU Bredde efter en fordelingsnøgle mellem VEST-lokalunionerne og ØST-lokalunionerne, der betyder, at 10% af midlerne fordeles efter antallet af borgere, 40% fordeles efter antallet af klubber, og 50% af midlerne fordeles efter antallet af medlemmer.