DBU Bornholm indfører særregler til forårets turnering.

På et møde i DBU Bornholms bestyrelse, her til morgen er følgende besluttet.

Grundet den alvorlige situation med Covid 19, som har stor indflydelse på afvikling af turneringen vil følgende reglement træde i kraft pr. dags dato og frem til de lokale turneringer er afsluttet i foråret.

Dette for at sikre vi kan gå i gang, så snart regeringen fløjter op, om man så må sige.

Bestyrelsen er meget bevidste om der vil være en del berøringsangst når landet igen er frit, og derfor vil banestørrelsen blive ændret. Dette for at sikre mere plads pr. m2.

Al ungdomsfodbold vil gå en bane størrelse op, det vil sige 3 vs.3 spiller på 5.M bane, 5 vs. 5 spiller på 7.M bane og 7 vs. 7 vil spille på 11. M bane.

Ligeledes vil alle 11 M kampe skulle afvikles på bane størrelse der hedder 150 m x 100 m. Her ved vi naturligvis godt at enkelte klubber kan komme i vanskeligheder, med at finde pladsen. Her har idrætsområderne allerede givet håndslag på, at alle træer på berørte stadions vil blive fældet og solgt til flis. I de berørte områder vil de efterfølgende lægge rullegræs. Idrætsområderne vil informere klubben inden fældning, for at sikre fugleliv m.m. på anlægget. Det vil blive pålagt klubben at sikre nok yngleplads til især råger. Her ser idrætsområderne gerne at der monteres ynglekasser på klubbens lysmaster.  De klubber der ikke råder over lysmaster, må finde alternativer f.eks. de gamle antennemaster.

Anlæg med centers bane anlagt, vil blive benyttet som 7. M baner i foråret. Dette for at sikre bane atletikkens vilkår.

Selve kampafviklingen vil der også ske nye tiltag.

  • Alle spillere skal i bad inden kampstart, dommeren er blevet informeret om kontrol.
  • Dommeren vil kun befinde sig i et afgrænset område på 2 x 2 m., her er det ikke tilladt for spillere at befinde sig.
  • Det er kun tilladt at have en udskifter.
  • Indkast er erstattet af indspark.
  • Alle spillere skal bære handsker.
  • Hjørnespark er afskaffet, dette for at forhindre mange spillere på lille område. Har bolden passeret baglinjen, vil det blive målspark.
  • Det er ikke længere tilladt at juble over en scoring.
  • Halvlegen er forbudt.
  • Det vil ikke være tilladt at sælge stadion pølser m.m.

Sidst men ikke mindst vil vi opfordre alle vores medlemsklubber, til at tage godt imod de nye tiltag. Vi må stå sammen hver for sig, og glæde os over vi nu skriver 1. april.