Den nuværende corona-epidemi og de omfattende forholdsregler i samfundet har også stor indflydelse på idrætten. DIF og DGI opfordrer alle idrætsforeninger til at følge myndighedernes anbefalinger. Dette betyder i praksis, at alle aktiviteter i idrætsforeninger skal sættes i bero for nuværende.

 

På denne baggrund har DIF og DGI's Foreningspulje også sat den løbende uddeling af puljens midler i bero. De afventer situationen og håber, at de snart kan være med til at støtte og igangsætte gode ideer og nye aktiviteter i foreningsidrætten igen. Men de kan desværre ikke genoptage uddeling af puljemidler, før samfundssituationen igen er mere normal, og myndighederne lemper tiltagene på foreningsidrættens område.

 

Ansøgninger 0-30 t.kr. med afslutningsdato på eller før 30. april
Alle ansøgninger i beløbskategorien 0-30 t.kr. med afslutningsdato på eller før 30. april bliver annulleret, da disse ikke vil kunne bevilges og gennemføres inden for en overskuelig fremtid.

Ansøgningen kommer ikke til sagsbehandling i puljen og vil ikke modtage svar. Den er i stedet genåbnet som en kladde, som foreningen kan tilgå i ansøgningssystemet i Centralt ForeningsRegister (www.medlemstal.dk). Der vil foreningen også kunne redigere i ansøgningen og evt. genindsende den på et senere tidspunkt.

 

Ansøgninger 30-300 t. kr. er IKKE omfattet af suspenderingen
Suspenderingen har ikke indflydelse på den kommende skæringsdato i beløbskategorien 30-300 t.kr.. Dette skyldes, at midler i denne beløbskategori ikke uddeles løbende, men kun tre gange om året.
Førstkommende skæringsdato for ansøgninger over 30.000 kr. er fortsat 31. marts 2020, og bevillingsudvalget vil derefter behandle alle ansøgninger i denne beløbskategori. Svar på disse ansøgninger forventes at blive udsendt primo maj. De næste skæringsdatoer i denne beløbskategori følger fortsat retningslinjerne for puljen, dvs. de øvrige skæringsdatoer er 31/7 og 31/10.

 

Håbet er, at det ikke bliver nødvendigt at ændre yderligere i rammerne for ansøgning og sagsbehandling i regi af DIF og DGI’s Foreningspulje, men hvis det gør, vil det blive meldt ud via DIF, DGI og Centralt ForeningsRegister (www.medlemstal.dk).