Spørgsmålene er mange. Rigtig mange. Og med god grund. For selvom der er stor glæde over, at foreningsidrætten kan fortsætte trods de nye corona-restriktioner, er reglerne komplicerede og gråzonerne mange.

Vi har derfor samlet vores bedste råd til, hvordan I selv kan foretage vigtige vurderinger omkring jeres aktiviteter på en ansvarlig måde.

Vi kalder det ”POLITI-TESTEN”. Det vil nemlig altid være en meget konkret vurdering, om det gældende forsamlingsforbud er overholdt eller ej uanset vores retningslinjer. Politiet vil ofte skulle foretage denne vurdering på et kort øjeblik. Det syn, der møder dem, vil danne basis for deres konklusion.

Det handler ikke om at være bange for, at politiet kommer på besøg, men det handler om, at I er trygge ved, at I følger restriktionerne på en god og ansvarlig måde,

 

Råd nr. 1: Klart og effektivt adskilte grupper
Det er fortsat muligt at sektionsopdele jeres udendørs anlæg eller en hal, så der kan foregå træning i flere forskellige grupper, eller så der kan afvikles flere forskellige stævner på anlægget. Zonerne skal være tydeligt og effektivt adskilt med fx kegler, kridtoptegning, afspærringsbånd eller lign. Vores anbefaling er, at der er mindst to meters afstand mellem grupperne/zonerne – gerne meget mere hvis muligt.

Test-spørgsmål:
Vil det være tydeligt for politiet:

 • at der er tale om forskellige grupper?
 • at grupperne tydeligt og effektivt er adskilt med fx kegler, tape eller lign.?
 • at der ikke er personer, som bevæger sig fra gruppe til gruppe?

 

Råd nr. 2: Lav en struktureret plan for tilskuere
Det er tilladt at have tilskuere ved både stævner, kampe og træning. Dette er en mulighed, som mange forældre typisk gerne vil benytte sig af.

Ved arrangementer med tilskuere må der under ingen omstændigheder være mere end maksimalt 500 personer forsamlet (og maksimalt det gældende forsamlingsforbud må være aktivt deltagende (50 for aktiviteter for børn og unge, og kun 10 for aktiviteter for voksne)).

Vælger I at tillade tilskuere, bør I lave en plan, som sikrer, at I kan overholde følgende:

 • Tilskuerne skal have en fast plads og skal sidde ned under hele træningen eller kampen/stævnet – kun toiletbesøg, kortvarige besøg i fx cafeteria mv. kan forsvare, at de forlader deres plads.
 • Den faste plads kan enten være på fx tribuner eller en medbragt klapstol.
 • Tilskuerne skal være placeret med næsen i samme retning alle sammen, og der skal være mindst én meters afstand til hinanden, ligesom der skal være mindst 2 m2 areal pr. tilskuer i tilskuerarealet.
 • Tilskuerne må ikke have kontakt med de udøvere, der træner eller spiller kamp – det gælder også for forældre til børn.
 • Evt. forplejning skal indtages på de faste pladser med mindre, der er offentlig tilgængelige cafeterier eller restauranter i idrætsfaciliteterne.

Testspørgsmål:
Vil det være tydeligt for politiet:

 • at der er tale om tilskuere – dvs. kan I fx sikre, at børnene ikke løber frem og tilbage mellem træning og forældre på tilskuerpladserne?
 • at tilskuerne placerer sig med den nødvendige afstand til hinanden –med næsen i samme retning?

 

Råd nr. 3: Nødvendige voksne i børn og unge grupper til og med 21 år
Der gælder et forsamlingsforbud på 50 personer ved idrætsaktiviteter for børn og unge til og med 21 år inkl. ”nødvendige voksne”.

Men hvad er en ”nødvendig voksen”? Og kan man presse citronen en smule og fx hævde, at Hans, Valdemar og Otto på 22 år, er ”nødvendige voksne”, fordi de er blevet forfremmet som hjælpetrænere på ”ung-seniorholdet”, hvor alle andre er 21 år eller derunder?

Vores klare anbefaling er, at I ikke presser citronen. Det er brandærgerligt, at tre holdkammerater ekskluderes fra fællesskabet og træningen for en periode. Men det er prisen, vi desværre må betale for at holde vores børn og unge-fodbold i gang.

Vores bedste råd er, at I kun fortsætter med de ”nødvendige voksne”, der var behov for, FØR de nye restriktioner blev indført. Det betyder, at forældre fortsat godt kan deltage i aktiviteter som fx Bold & Bevægelse sammen med de helt små børn – det samlede antal personer må dog aldrig overstige 50.

Test-spørgsmål:

 • Virker det plausibelt, at der er mere end 1-2 voksne trænere på et ungdomshold?
 • Virker det nødvendigt med forældredeltagelse til børn over 12 år?

 

 

Se flere spørgsmål og svar i FAQ’en til Fodboldens Corona-regler på denne side ved at scrolle lidt ned.