I DBU følger vi naturligvis myndighedernes retningslinjer og tiltag i kampen mod de stigende smittetal. Vi fortsætter med at rådgive vores klubber til at fastholde fællesskaberne med respekt for de nye regler og retningslinjer, som nu særligt påvirker de voksne medlemmer over 21 år.

 

Fra mandag den 26. oktober sænkes forsamlingsforbuddet fra 50 til 10 personer, hvilket foreløbigt gælder til og med den 22. november 2020. Det skærpede forsamlingsforbud giver, som udmeldt af lokalunionerne 23/10, ikke mulighed for at afvikle kampe for aldersgrupperne senior og opefter fra den 26/10.

Der kan dog stadig holdes gang i fællesskabet omkring seniorfodbolden gennem træning i små grupper. Her skal I være opmærksomme på at overholde følgende retningslinjer:

  • Der må trænes i grupper af maksimum 10 personer (inkl. træner)
  • Der må ikke skiftes ud i grupperne undervejs i træningen
  • Forskellige grupper må på intet tidspunkt blande sig med hinanden under træningen
  • Hver gruppe skal træne i sin egen ”zone” (en zone kan fx være en tydeligt opmærket 5-mandsbane)
  • Anlægget skal derfor inddeles i klart adskilte zoner (min. to meter imellem hver bane)
  • Til afmærkning kan anvendes kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering, som klart afgrænser banen/zonen.
  • Hvis der er flere grupper af maksimalt 10 personer til stede på det samme idrætsanlæg, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Grupperne må ikke have noget med hinanden at gøre. Det skal være fuldt adskilte træninger.
  • Der må ikke opholde sig personer i rummet mellem banerne eller andre steder rundt om banerne. Der må derfor ikke være tilskuere rundt om banen, da anlægget så kan opfattes som et stort område med for mange mennesker forsamlet.

 

Børn og unges fodboldaktiviteter kan fortsætte som nu

Børn og unge op til og med 21 år har fået en dispensation fra forsamlingsforbuddet, når det gælder foreningslivet, så de fortsat må være 50 forsamlet (inkl. træner). Derfor følger fodboldaktiviteter for børn og unge til og med 21 år de nuværende retningslinjer og kan også fortsætte med at spille kampe og stævner som planlagt.

Derudover gælder muligheden for op til 500 siddende tilskuere til kampe og stævner for børn og unge fortsat, hvis man overholder de tilhørende restriktioner.

 

Indendørs aktiviteter

Ift. retningslinjerne for indendørs fodboldaktiviteter kan der læses om disse, når protokollen for Fodboldens Corona-regler er opdateret. I den opdaterede protokol vil det være uddybet, hvordan I skal forholde jer fx til kravet om mundbind i forbindelse med indendørs fodbold og futsal efter den 29/10.

 

Vær dog opmærksom på, at der fra den 29. oktober og fire uger frem er indført krav om mundbind, når man står op, på alle offentligt tilgængelige steder, indendørs. Dette gælder også jeres offentligt tilgængelige lokaler i klubhuse eller lignende.

 

Protokollen for Fodboldens Corona-regler opdateres i uge 44

Pt. afventer vi de mere specifikke retningslinjer fra Kulturministeriet, som vi forventer at modtage i starten af uge 44. Så snart vi har dem, og DIF har justeret deres retningslinjer for idrætten, kan vi endelig opdatere protokollen for Fodboldens Corona-regler. Indtil da kan I forholde jer til ovenstående for de voksne samt de nuværende gældende retningslinjer for børnene og de unge.

 

DIF & DGI´s corona-hjælpepulje: Sidste ansøgningsfrist er fredag den 30. oktober

Her blot en lille reminder om, at alle idrætsforeninger kan ansøge corona-hjælpepuljen om tilskud til dækning af tabte nettoindtægter og udgifter til mindre arrangementer, som er tabt/aflyst pga. covid-19. Midlerne kan også søges af de foreninger, som tidligere har søgt og fået midler fra puljen.

Tredje ansøgningsrunde løber frem til fredag den 30. oktober klokken 12.00.

Læs mere her om puljen