Baggrund

Breddefodbolden i Danmark, herunder børnefodbolden, er forankret i DBU Bredde. Børnefodbolden styres og udvikles sportsligt og organisatorisk derfor i i tæt samarbejde mellem DBU Bredde’s lokalunioners børneansvarlige medarbejdere, børnefaggruppen og den nationale børnekoordinator. Omdrejningspunktet for udviklingen af dansk børnefodbold er klubberne og spillerne.

Målgruppen i dansk børnefodbold er alle fodboldspillere i alderen 0-12 år, deres trænere og deres klubber. Der arbejdes målrettet med en række eksisterende udviklingsprojekter og strategier, samtidig med at der løbende udvikles nye og relevante tiltag og projekter der bidrager til udviklingen i dansk børnefodbold.

Et udpluk af projekter der arbejdes med, er bl.a.:

 • ”Det Gode Fodboldmiljø” – Et tværgående værdibaseret formidlingsprojekt for dansk breddefodbold.
 • ”Bold & Bevægelse” – Motorik, Leg & Læring for 2-4-årige
 • ”Den Nationale Sportslig Vision”Der skal skabe rammerne for fremadrettet spillerudvikling i dansk breddefodbold for piger og drenge.
 • Børns Sikkerhed – opmærksomhedsskabende tiltag til alle klubber og voksne om at forebygge overgreb og krænkelser af børn i fodbold, sammen med UEFA og DIF.

Derfor søger vi en selvstændig og dynamisk procesorienteret national koordinator med et solidt fagligt kendskab til dansk børnefodbold.  

Stillingen

Som national koordinator bliver du den daglige ankermand, der skal sikre forankringen og arbejdet med relevante børnefodboldprojekter på tværs af hele Fodbold Danmark. Du vil herudover fungere som sekretær for DBU Breddes Børnefaggruppe. Du skal koordinere og sikre fremdrift i forhold til de beslutninger, der bliver besluttet politisk og understøtte de forskellige lokale faggrupper og relevante samarbejdspartnere i DBU og DBU Bredde.

Det betyder, at du skal kunne varetage en bred opgaveportefølje med mange forskellige opgave. Du kommer blandt andet til at arbejde med:

 • forberedelse dagsorden og bilag til møder samt udarbejdelse af mødereferater.
 • udarbejde og fremlægge oplæg og indstillinger til politisk behandling.
 • inddragelse af lokale, regionale og nationale interessenter i forbindelse udvikling og koordinering af projekter.
 • at sikre opbygning af en organisatorisk struktur, som sikrer bredt ejerskab i arbejdet med udvikling i dansk børnefodbold.
 • at sikre fremdrift i og udvikling af projekter der relaterer sig til målgruppen.

Der vil desuden være en række opgaver lokalt forankret i DBU København, hvor du skal varetage de københavnske klubbers interesser i DBU Københavns Børne- og Ungdomsudvalg. Din fysiske arbejdsplads vil som udgangspunkt være DBU København på Østerbro og du kommer til at refererer til DBU Københavns Administrationschef.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, senest 1. december 2020.

Kandidaten

Vi søger en kandidat, der  

 • Har erfaring med projektledelse samt teoretisk og praktisk viden på børneområdet.
 • Er en stærk kommunikator, såvel når der skal formidles i større forsamlinger, samt ved udarbejdelse af skriftligt materiale.
 • Har kendskab til foreningslivet gerne dansk fodbold.
 • Kan sikre involvering og ejerskab blandt interessenter.
 • Er vant til at have fokus på kvalitet i arbejdet, og er garant for at deadlines overholdes.
 • Har kendskab til at arbejde i en politisk styret organisation, gerne inden for idrættens verden.
 • Har et stort drive og kan holde mange bolde i luften

Du skal kunne trives i en omskiftelig hverdag, hvor du forventes at kunne prioritere indsatserne og arbejde målrettet og struktureret samtidig med, at du bevarer overblikket i stressede situationer og kunne begå dig på mange niveauer.

Vi lægger stor vægt på, at du kan samle mennesker på tværs af organisationer og få dem til at arbejde godt sammen og at du kan kommunikere og præsentere budskaber effektivt på tværs af organisationen.

En del arbejde uden for normal arbejdstid må forventes.

Vi kan tilbyde dig

En levende og spændende arbejdsplads med en god atmosfære og gode kolleger, hvor arbejdsopgaverne er udfordrende og alsidige, og hvor du i høj grad selv får mulighed for at tilrettelægge dit daglige arbejde i samarbejde med dine nærmeste kolleger.

Yderligere oplysninger

Hvis du i øvrigt har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte administrationschef Jan Kristensen via jank@dbukoebenhavn.dk.

Ansøgninger

Ansøgninger skal sendes pr. mail til adressen jank@dbukoebenhavn.dk. Skriv ”Nationalkoordinator” i emnefeltet.

Sidste frist for ansøgning er den 18. oktober 2020

DBU København

DBU København er én af DBU´s seks lokalunioner og er en selvstændig juridisk enhed med ansvar overfor 150 fodboldklubber med ca. 46.000 registrerede fodboldspillere. DBU København indgår i et tæt politisk og administrativt samarbejde med de øvrige lokalunioner om udviklingen af dansk breddefodbold. DBU Københavns har i alt 18 ansatte.