Igennem store dele af foråret og efteråret 2020 har fodboldrækkerne ligget stille. Overtræksveste og kegler har været låst inde, og man har ikke kunnet se så meget som én fodbolddommer løbe rundet på de danske fodboldbaner. Det har givetvis haft en betydning for, at antallet af fodboldspillere i Danmark er faldet det seneste år.

I 2020 har de danske fodboldklubber mistet i alt 18.584 medlemmer, hvilket svarer til et fald på 5,65 procent fra 2019. Det viser nye tal fra Danmarks Idrætsforbund. En gennemgang af sidste års medlemstal viser, at over 95 procent af de spillere som er stoppet i deres lokale fodboldklub, er børn og unge op til 18 år.

”Vi kan selvfølgelig ikke komme uden om, at nedlukningen i forbindelse med corona uden tvivl har haft en betydning for vores medlemstal. Der har været flere måneder i løbet af 2020, hvor det simpelthen ikke har været muligt afvikle diverse fodboldrækker på grund af restriktioner, og vi ved, at forældre har holdt deres piger og drenge hjemme på grund af bekymringer for smitterisiko og den generelle agtpågivenhed i samfundet,” lyder det fra Bent Clausen, næstformand i DBU og formand for DBU Jylland.

Tendensen med færre børne- og ungdomsfodboldspillere så man også sidste år, hvor netop denne aldersgruppe også led af færre medlemmer. Blandt andet derfor er børn unge også et særligt fokuspunkt for DBU.

”Vi kan se, at de yngre vælger fodbolden fra. Vi har igennem de sidste år arbejdet hårdt sammen med klubberne på at finde måder, hvorpå vi kan skabe interesse for fodbolden blandt børn og unge. Vi er netop kommet på banen med en ny børnefodboldsstrategi, som har til formål at skabe det bedste miljø for piger og drenge op til 12 år. Kort sagt skal dansk børnefodbold være verdens bedste,” fortæller Bent Clausen.
Under arbejdet med børnestrategien har der blandt andet været kigget på kamptilbud til alle, træningstilbud, SFO-samarbejde, uddannelse af børnetrænere, det gode fodboldmiljø, lige meget spilletid og meget mere, som skal være med til at skabe de bedste rammer for børnene.

Sundt, sjovt og socialt
Det er dog ikke over hele linjen, at man oplever et frafald. I den modsatte ende af aldersspektret, nemlig aldersgruppen 60-69 år og gruppen på 70 år og over, så er der faktisk sket en lille stigning i antallet af nye medlemmer. Her er det blevet til lidt over 500 nye medlemmer, hvilket glæder Bent Clausen.

”Det er dejligt at se, at de ældre stadig ser fodbolden som en god måde at holde sig i gang på. For eksempel ved at spille ’Fodbold Fitness’ eller ’Motionsfodbold for mænd’, som er fodboldtræning på mindre baner, med færre spillere, og hvor alle kan være med. Fodbolden er god for de ældre, dels fordi de får dyrket noget motion, men de får også dyrket nogle sociale relationer, hvilket man ikke skal tage for givet. Vi kalder det kort og godt for sundt, sjovt og socialt,” siger Bent Clausen.

Endelig gør Bent Clausen opmærksom på de vanskelige vilkår for de frivillige i 2020:
”Ledere, trænere og hjælpere i klubberne har under ekstremt vanskelige vilkår, som vi aldrig før har oplevet, ydet en fantastisk indsats for at holde boldene i gang. Vi skylder alle disse frivillige en stor tak, og heldigvis oplever jeg, at langt de fleste er klar til at fortsætte deres arbejde, for det er helt afgørende for, at vi kan fastholde medlemmerne i klubberne,” siger han.

DBU’s bestyrelse har bevilget en pulje på 2 mio. kr., som skal være med til at genstarte fodbolden i lokalunionerne. Det er DBU’s lokalunioner, der disponerer over disse midler, som altså skal bruges på aktiviteter, der for eksempel. kan få børn og unge tilbage til fodboldklubberne.

På trods af tilbagegangen i antallet af medlemmer er fodbold, med over 310.000 medlemmer, stadig Danmarks mest populære foreningsidræt.

 

Fakta om medlemstal
• Antallet af fodboldspillere er fra 2019 til 2020 faldet med 18.584 medlemmer fra 328.722 til 310.138, svarende til et fald på 5,65 procent.
• Hos seniorer på 60 år og over ses en stigning på over 500 medlemmer.
• Den største tilbagegang ses hos de syv til 12-årige, hvor antallet af medlemmer går tilbage med ca. 12.500, efterfulgt af de nul til seks årige, som går tilbage med ca. 1.800 medlemmer.

Udvalgte indsatser for at fastholde og rekruttere medlemmer
• ’Bold og Bevægelse’, der er målrettet børn mellem to og fire år og deres forældre.
• Projekt ’Træneren er nøglen’, som er en del af den Nationale Sportslige Vision, der de næste 10 år fokuserer på spillerudviklingen gennem uddannelse og udvikling af trænere.
• Fodbold Fitness og motionsfodbold for mænd, der findes i op mod 400 klubber landet over. Satsningen sker i regi af ’Bevæg dig for livet’, der er et samarbejde mellem DIF, DGI og DBU.
• ’Børnefodboldsstrategien’, den nye børnefodboldsstrategi skal være med til at skabe de bedste rammer for børnefodboldspillere landet over.
• Genstartspulje på 2 mio. kr. til aktiviteter i lokalunionerne, der skal bringe fodboldspillerne tilbage i klubberne efter de sidste 12 måneders corona-pandemi.