Efter en lang periode derhjemme foran skærm og telefon uden megen fysisk kontakt med vennerne, sidder finter og hurtigløb måske ikke helt i skabet for de 6-12-årige fodboldspillere. Måske fællesskabet og trivslen heller ikke er helt i form efter et år med flere COVID-19-nedlukninger. Men sammenholdet på børneholdet er vigtigt, måske vigtigere end nogensinde, for at holdet kan nå i mål med det gode sammenhold 

Dårlig trivsel kan betyde farvel til fodbolden 
En ny undersøgelse af børns trivsel i fritidslivet fra Center for Ungdomsforskning for Mary Fonden viser, hvert femte af de adspurgte børn har oplevet at føle sig drillet, mobbet eller udenfor fællesskabet tit deres fritidsaktivitet – og hver tiende har prøvet at stoppe til en fritidsaktivitet på grund af dårlig trivsel.  

Undersøgelsen viser dog også, at de fleste børnefodboldspillere, 96 procent, har det godt med deres kammerater, og at det sociale liv og fællesskab vejet tungt, særligt holdsportMen fodbolden accepteres grimt sprogbrug i højere grad end i andre aktiviteterDet ses oftest hos fodbolddrengene og kan eksempelvis handle om at synes, det er okay at tale negativt til hinanden og drille modstanderne. 

Det vigtige arbejde for fodboldbørnene skal fortsætte 
Trivsel i børnefodbolden er et tema, som DBU længe har haft, og fortsat vil have, fokus på – eksempelvis via konkrete tiltag i klubberne og igennem DBU’s nyligt lancerede børnestrategi: 

”Ingen børn skal føle sig udenfor eller blive talt grimt til på deres fodboldhold. Det skal vi hele tiden arbejde for, og vi må aldrig slippet taget. Vi ved, at dygtige og engagerede fodboldspillere bliver til på et fundament af fællesskab og sammenhold, så vi er glade for at kunne stå sammen med Mary Fonden om et tilbud, som trænerne kan vælge at bringe i spil i deres vigtige arbejde med de små spillere,” siger Bjarne Christensen, formand for DBU Bredde Børn.  

Antibulli Fodbold: Gratis tilbud og supplement til børnetrænerne 
Antibulli Fodbold’ er et nyt, gratis online tiltag, som kan hjælpe fællesskabet ekstra på vej i klubberne. Konkrete råd og øvelser, som kan få alle børn med, og som kan styrke sammenholdet, er kernen i Mary Fonden og DBU’s fælles tiltag for at fremme trivslen hos de 6-12-årige fodboldspillere. Tiltaget er nemt tilgængeligt, kan bruges helt eller delvis, som inspiration eller som et supplement til andre børnetræner-programmer.  

Materialet er gratis og er frit tilgængeligt for alle fodboldklubber på antibulli.dk. På det mobiltilpassede site vil trænerne kunne inspireres og vælge øvelser og aktiviteter i det omfang, som passer til behovet hos træner og holdet. 

Landsholdsstjerner i front for ’Antibulli Fodbold’ 
Herrelandsholdets Kasper Schmeichel og Kvindelandsholdets Pernille Harder er begge meget engageret i børns trivsel i fodboldklubberne og ønsker, at alle børn skal opleve glæden ved fodbold, uden at føle sig udenfor. Derfor er de ambassadører for Antibulli Fodbold. 

Rapporten ’Fritidslivet for 3. – 6.- klasse – En rapport om trivsel, omvalg og fællesskaber’ viser bl.a.;  

 • 89 procent af børnene i 3.-6. klasse går til en fast fritidsaktivitet. Her er fodbold, gymnastik og svømning blandt de mest populære aktiviteter. 
 • En ud af fem udøvere har oplevet at blive drillet, mobbet eller holdt udenfor til en fritidsaktivitet.  
 • procent er stoppet til en fritidsaktivitet på grund af drilleri eller mobning. Den andel er den samme, som da der blev udarbejdet en tilsvarende undersøgelse i 2017.  
   
 • Færre børn, som går til holdsport, har oplevet at stoppe til en fritidsaktivitet på grund af mobning eller drillerier: 7 procent af dem er stoppet på den baggrund, mens det er tilfældet for 13 procent af de børn, som går til individuelle aktiviteter. 
 • Børn, som går til holdaktiviteter, oplever i højere grad at have et sammenhold igennem deres fritidsaktivitet. De er mere sociale sammen og ses oftere uden for aktiviteten, end børn som ikke går til holdsport. 
   
 • 96 procent af børnefodboldspilleren angiver, at de har det godt med de andre på deres hold. 
 • Sprogbruget i fodboldklubberne skiller sig ud fra andre idrætter ved, at det i højere grad accepteres, at man taler grimt til hinanden. Det er oftest tilfældet hos drengene og kan eksempelvis handle om, at man accepterer at tale negativt til hinanden, drille modstanderne mv.  

Om undersøgelsen  

Undersøgelsen ’Fritidslivet for 3. – 6.- klasse – En rapport om trivsel, omvalg og fællesskaber’ er foretaget i efteråret 2020 blandt 1093 børn fra 3.-6. klasse og blandt knap 500 forældre til børn i denne aldersgruppe.  

Læs hele undersøgelsen her