Alle børn har ret til at være på dannelses- og læringsrejse igennem deres barndom - også når de er til fodbold. Det vil sige, at børn har ret til at erhverve sig livsfærdigheder, hvilket fx sker, når de indgår i konflikter. Dette sker fra tid til anden, når de er til fodbold, og her skal vi som voksne ansvarlige i fodbolden hjælpe dem godt på vej.

Børn har altså ret til at fodboldmiljøet udover at gøre dem fodboldkyndige også bidrager til at gøre dem livsduelige og give dem selvindsigt. Børn er i gang med deres karakterdannelse og lærer at forstå dem selv som menneske og samtidig forstå andre, også når de er til fodbold. Fodbolden skal være et forpligtende fællesskab med demokratiske værdier og tydelige normer. På den måde sikrer vi, at vi hjælper børnene på deres dannelses- og læringsrejse.

Fodbold giver vigtige livsfærdigheder, hvis børnene oplever et miljø, hvor de gennem det at gå til fodbold også trænes i at tale og lytte, trænes i at få venner og bibeholde venner, trænes i at vise initiativ og få lov til at finde på og stille spørgsmål. Bjarne Christensen, formand for DBU's børnegruppe

Her er nogle eksempler på, hvordan trænere i klubben kan bidrage til ikke kun at træne børnenes fodboldfærdigheder men også deres livsfærdigheder:

  • Du kan gøre spillerne til aktive bidragsydere. Det gør du ved at få børnenes input og forslag.
  • Du kan give børnene ansvar. Det gør du fx ved at tilskynde til, at klargøring og oprydning før og efter træning er en fælles opgave, eller ved indimellem at lade spillerne selv finde på nye spil eller træningsøvelser og afprøve, om de virker.
  • Du kan vise en ægte interesse for spillerne. Det gør du ved at sikre, at du taler med dem en til en.
  • Du kan tilskynde til engagement og refleksion. Det gør du ved at stille børnene spørgsmål.
  • Du kan fremme kammeratskabet på holdet ved at variere grupperne og parrene og lade spillerne opbygge en relation med så mange forskellige holdkammerater som muligt.

Er det nu også trænerens opgave at opdrage fodboldbørnene?

Mange vil nok mene, at opdragelse er forældrenes ansvar, og fodboldlæringen er fodboldtrænernes ansvar. Men DBU’s nye børnerettigheder siger, at alle børn har ret til børneopdragelse – også i den tid de bruger i fodboldklubben.

Denne nedskrevne børnerettighed betyder, at de ansvarlige voksne i fodbolden skal vise sig som venlige ledere, som laver et rum med tydelige normer, struktur og kommunikation, og derigennem påtager de voksne i fodboldklubben sig et opdragelsesansvar. I den tid børnene bruger i fodboldklubben, er det de voksne i klubben, der er børnenes primære voksne, og derfor skal fx trænere også turde at være tydelige om sine egne grænser og bryde ind og sige fra, når noget opleves som forkert opførsel fra barnet.

Som træner er du rollemodel for, hvordan I taler til hinanden på holdet. Du kan være medudvikler af børnenes livsfærdigheder og styrke deres opdragelse ved at tilskynde til respekt, sportsånd, kammeratskab, teamwork og god trænings- og kampetik.

Det er vigtigt, at børnene kender til reglerne i klubben og på fodboldbanerne, og når de overskrides, er det vigtigt, at de voksne gør opmærksom på dette på en ordentlig og respektfuld måde, så børnene kan lære af det.

Vil I være klogere på børnerettighederne og sikre, at I overholder dem i jeres klub?

Jeres lokale klubrådgiver kan hjælpe jer med at arbejde i dybden med at implementere det nye børnesyn og udarbejde en børnepolitik i jeres klub. I kan arbejde med det ved at gennemgå jeres eksisterende procedurer på børneområdet og se, om noget skal opdateres. På den måde kan I sikre, at I overholder alle børnerettighederne og dermed bidrager til et godt børneliv for jeres fodboldbørn.

Fodboldbørns rettigheder i Danmark er inspireret af FN’s Børnekonventionen. DBU’s nye børnesyn består af 12 rettigheder og 10 børneløfter. Hvor rettighederne beskriver barnets grund­læggende rettigheder som menneske, er bør­neløfterne handlingsanvisende for, hvordan børnetræneren og andre voksne pædagogisk arbejder med børnene i fodboldmæssige sam­menhænge.

Se de 12 børnerettigheder her og de 10 børneløfter her.