Det kan være både svært og tidskrævende at læse alt materialet om reformforslaget

DBU Bornholm har således allieret os med DBU Københavns kommunikations afdeling. Dette for at sikre at alle Bornholmske klubber & interessenter får en god og nemmere tilgang til reformspørgsmålene.

Lad jer inspirere ved at læse populærudgaven som forefindes nedenstående. Den indeholder essens af det fulde reform forslag. Populærudgaven ligger på DBU Københavns domæne, og skriv endelig til os hvis I skulle have spørgsmål til reformen.

Der står ikke noget i denne populærudgave, som ikke er beskrevet i reformforslag, forslag til love, samspilsnotat, fusionsaftale, principnotater etc. Vi har blot oversat til hverdagssprog og samlet i klubrelevante spørgsmål/svar.  

DBU København har lovet at opdaterer løbende, og så hurtigt de kan med flere spørgsmål og svar.   

Hvis populærudgaven giver anledning til lokale spørgsmål fra bornholmske klubber, så skriv en mail til info@dbubornholm.dk eller blem@dbubornholm.dk 

DBU Bornholm indkalder til fælles Teams møde den 20. januar kl. 18:30. Her vil det ligeledes være muligt for alle at få besvaret spørgsmål. Deltagelse foregår via en mail indkaldelse, som du kan få tilsendt ved at kontakte os eller din klub. Alle er velkomne.