Hvis man kun har faglig interesse for fodbolden, skal man overveje, om man bør være børneudviklingstræner. Det vigtigste drive skal være, at man vil påvirke andre til at gøre en forskel. Claus Frank-Nielsen, DBU Børnefodbold

En børneudviklingstræner skal:

  • Træne klubbens børnefodboldtrænere
  • Sørge for at trænerne udviklinger sig til gavn for den enkelte spiller
  • Virke i fodboldklubben ved at være en praktiker ude på banen, som ved noget om børnefodboldværktøjer
  • Være en væg, som børnetrænerne kan læne sig op ad

 

I DBU’s børnestrategi er børneudviklingstræneren et strategisk greb til at nå målet om at skabe verdens bedste børnefodbold for børn i Danmark. Det vil sige, at børneudviklingstræneren er en af de helt centrale nøgler til at forbedre den enkelte klubs børnemiljø og den enkelte spillers fodboldoplevelser.

 

Podcast: En børneudviklingstræners hverdag

I denne podcast kan du lytte til en samtale mellem Claus Frank-Nielsen og David Kiær Nielsen, der udover begge at have stor erfaring som både børnefodboldtrænere og børneudviklingstrænere også er medlemmer af DBU Børnefodbold, der har det overordnede ansvar for implementeringen af DBU's børnestrategi.

I samtalen diskuterer Claus og David forskellige elementer af en børneudviklingstræners hverdag. De taler blandt andet om mulighederne og udfordringerne i jobbet, og de har stort fokus på, hvor vigtigt det er, at man sikrer, at børneudviklingstræneren har tid til at udføre sin kerneopgave – nemlig at træne trænerne.

 

Du finder også episoden i din podcast-app ved at søge efter kanalen "GameChanger".

 

Sådan bør en børneudviklingstræner arbejde

En stor del af fagligheden for en børneudviklingstræner handler om at kunne skabe relationer særligt til de børnetrænere, man skal hjælpe. Fælles for alle børneudviklingstrænere er nemlig, at de træner trænerne. Hvad man ellers laver rundt om, og hvordan man gør det, kan være vidt forskelligt fra person til person og fra klub til klub.

Det er vigtigt, at en børneudviklingstræner løbende er med børnetrænerne ude på banen. Man kan som børneudviklingstræner lære fra sig på en del forskellige måder. Det kan for eksempel være:

  • Gå forrest og vis et eksempel på, hvordan en god børnetræning kan afvikles
  • Observér børnetrænerens eget bud på en god børnetræning og giv derefter feedback
  • Deltag i træningen som en form for assistent og supervisér træneren undervejs

Det er også vigtigt, at en børneudviklingstræner kan inspirere og komme med relevant viden til den enkelte børnetræner, så denne begynder at reflektere mere over sit virke som børnefodboldtræner.

Eksempler på, hvilke udfordringer en børneudviklingstræner kan hjælpe en børnetræner med, kunne være:

  • Håndtering af forskellige typer af spillere
  • Nye idéer til gode træningsøvelser
  • Flere metoder til at involvere forældre på en positiv måde

Når en klub tilknytter en børneudviklingstræner, uanset om vedkommende er lønnet eller ulønnet, er det helt essentielt, at klubben sørger for, at børneudviklingstræneren har tid til løbende at være ude på banen sammen med børnetrænerne, for det er her kerneydelsen ligger.

Hvis vi skal skele til det helt ideelle, vil det jo være rigtig gavnligt, hvis klubben tilknytter en form for administrativ børnekoordinator ved siden af børneudviklingstræneren, som giver børneudviklingstræneren rum til at udføre sin kerneopgave, nemlig at træne trænerne. David Kiær Nielsen, DBU Børnefodbold