FÆLLES PRESSEMEDDELSE fra Bornholms Regionkommune, DGI Bornholm og DBU Bornholm
Bornholms Regionskommune har indgået et partnerskab med DGI Bornholm og sammen med DBU Bornholm vil de skabe et sundere idrætsliv for børn og unge, hvor de ikke skal møde røg, tobak eller nikotinposer (snus), når de færdes i foreningslivet og på idrætsanlæg. Ifølge tal fra den Nationale Sundhedsprofil 2021 bruger 17,1% af unge mænd mellem 16 og 24 år dagligt eller lejlighedsvis røgfri tobak og/eller nikotinposer. Landsgennemsnittet blandt mænd og kvinder i alle aldre er 3,5% og på Bornholm er det 2,9%.
Partnerskabet har en fælles målsætning om at skabe et røg-, tobak- og nikotinfrit idrætsliv på udvalgte idrætsanlæg på Bornholm. Det indebærer et tæt samarbejde med en lang række af idrætslivets foreningsaktører, herunder særligt idrætsforeningerne og udvalgte kommunale og private idrætsfaciliteter.
Foreningerne skal involveres
Kommunen, DGI Bornholm og DBU Bornholm vil involvere foreningerne og resten af idrætslivets aktører på Bornholm for at sikre et stærkt samarbejde om at skabe et sundt idrætsliv for børn og unge på øen. Bornholm har mange både små og store idrætsanlæg, og planen er at begynde med idrætsfaciliteterne omkring Rønne Stadion Nord.
Invitation til dialogmøde
Første skridt på vejen er at indkalde foreningerne omkring Rønne Stadion Nord, DGI Hallen og Rønne Svømmehal (og alle andre interesserede foreninger på Bornholm) til et dialogmøde om ”Hvordan vi i fællesskab skaber røg-, tobak- og nikotinfrie rammer for børn og unge”.
Mødet afholdes onsdag 23. november kl. 17:00-19:00 i cafeteriet i Rønne Idrætshal. Der vil være let forplejning.
Med dialogmødet håber Kommunen, DGI Bornholm og DBU Bornholm bl.a. at kunne sætte gang i debatten om, hvordan foreningslivet 1) kan bakke op om at skabe røg-, tobak - og nikotinfrie rammer for de idrætsaktive børn og unge og 2) sikre en tydelig kommunikation, der venligt opfordrer til, at der ikke ryges, bruges nikotinposer eller snus, når børn og unge færdes i idrætslivet.
Tilmelding er nødvendig og sker via DGI Bornholms hjemmeside www.dgi.dk/bornholm eller på mail: bornholm@dgi.dk
For mere information, kontakt:
Bornholms Regionskommune v. konsulent til sundhedsfremme Kamille Liv Lassen, tlf. 51 52 47 58.
DGI Bornholm v. idræts- og foreningskonsulent Rasmus Thomsen, tlf. 61 60 32 82.
DBU Bornholm v. administrationen, tlf. 56 95 70 07.