Torsdag den 17. november 2022 afholder Red Barnet ”Børnerettighedsdagen”. Her fejres FN’s Børnekonvention, der blev vedtaget den 20. november 1989. Dagen er en festlig markering af, at alle børn har rettigheder, men det er også en dag, hvor børn kan blive klogere på de rettigheder, som de rent faktisk har. Retten til at gå i skole, retten til ikke at blive slået, retten til at blive taget alvorligt er bare nogle af de mange rettigheder, man har som barn, og som er vigtige at kende.

Med DBU’s børnestrategi, der blev vedtaget i januar 2021, fik alle fodboldbørn også nogle helt specifikke rettigheder, som de voksne ansvarlige i fodbolden skal sikre, bliver overholdt. DBU har med fodboldens børnerettigheder oversat FN’s Børnekonvention til fodboldsprog, hvilket blandt andet betyder, at alle børn har ret til fodbold uden nogen form for diskrimination. Børnerettighedsdagen er også en anledning til, at alle fodboldbørn får større kendskab til deres rettigheder.

Se alle DBU’s børnerettigheder her, og klik på hver enkelt for at blive klogere på dem:

1.

Alle børn har ret til fodbold

2.

Alle børn har ret til fodbold uden nogen form for diskrimination

3.

Alle børn har ret til, at udvikling sker på deres præmisser

4.

Alle børn har ret til, at deres forældre ses som ressourcepersoner

5.

Alle børn har ret til et godt børneliv

6.

Alle børn har ret til at være en del af noget større

7.

Alle børn har ret til at være på dannelsesrejse

8.

Alle børn har ret til selv at vælge

9.

Alle børn har ret til social sikkerhed

10.

Alle børn har ret til børneopdragelse

11.

Alle børn har ret til, at der bliver ført periodiske tilsyn af deres trænings- og kampmiljøer

12.

Alle børn har ret til, at DBU’s 10 børneløfter overholdes

 

De danske fodboldklubber hjælper også børn på flugt

Red Barnet har i år valgt at sætte ekstra fokus på artikel 22 i FN’s Børnekonvention, som handler om beskyttelse af børn på flugt. Der er desværre god grund til at sætte fokus på netop denne rettighed i år, hvor tal fra Unicef fortæller, at der er over 36,5 millioner børn på flugt lige nu.

En af årsagerne til de mange børn på flugt er som bekendt krigen i Ukraine. Dette har også kunnet mærkes i de danske fodboldklubber, hvor ukrainere er kommet til i år.

I KFUM’s Boldklub i København har Søren Vesterbæk arbejdet med at hjælpe en stor gruppe af ukrainere på plads i det danske samfund ved hjælp af inklusion i fodbolden. I det tidlige forår afholdt KFUM’s Boldklub i København således en åben-hus-dag i samarbejde med Aid Ukraine, hvor der var fokus på at byde ukrainere velkomne i fodbolden.

”Vi spurgte dem, der kom, om de havde interesse i at deltage i fodboldtræning, og tilslutningen var stor, så derfor startede vi et hold op for de ukrainske flygtninge, hvoraf nogle kom til træningen, selvom de ikke bor tæt på vores klub,” forklarer initiativtager, Søren Vesterbæk, og fortsætter:

I sommers afholdt KFUM’s Boldklub i København tilmed en fodboldskole for de ukrainske børn i samarbejde med DIF Get2Sport, Grundfos Foundation – PDJF og Aid Ukraine Denmark. Her fik klubben og børnene fornemt besøg af den ukrainske ambassadør i Danmark, Mykhailo Vydoinyk, der gav sig god tid til at tale med de ukrainske fodboldbørn.

”Ambassadøren var tydeligt berørt, da han mødte børnene, og det forstår man jo så udmærket. Det er et svært emne at håndtere børn på flugt, og det har også været noget, som kræver meget af os som klub og også af de mange klubber, som efterfølgende har taget imod nogle af de ukrainske børn, som først startede hos os. Som klub skal man være gearet til at tage imod dem, for der er mere end bare en sproglig og kulturel barriere. Der er jo tale om børn, der er påvirkede af krig i forskellig grad. Jeg er enormt glad og stolt over, at vi og andre klubber har kunnet tage imod dem og hjælpe dem lidt på vej,” afslutter Søren Vesterbæk.

Bliv klogere på DBU’s Børnerettigheder, som blandt andet siger, at alle børn i Danmark har ret til fodbold, lige her.