Allerede tilbage i april sidste år hævede Skatterådet ekstraordinært satsen for befordringsgodtgørelsen samt kørselsfradraget – også dengang på baggrund af de stigende benzinpriser.

- Tilbage i april 2022 regulerede vi i Skatterådet ekstraordinært satserne på grund af uforudsete stigninger af benzinpriserne, og nu hæver vi igen satserne for 2023. Årsagen til, at satserne stiger, er, at vi skønner, at benzinpriserne vil stige yderligere, samt en forventning om, at udgifter ved at holde bil vil stige. Det påvirker alt sammen satsen i en opadgående retning, siger formand for Skatterådet, Jane Bolander.

De nye satser betyder
Skatterådet har taget afsæt i en benzinpris på 15,87 kr./l, hvilket betyder, at de mange frivillige trænere og ledere i år kan se frem til en stigning i kørselsfradraget. Helt præcist stiger fradraget for kørsel for de første 20.000 kilometer fra 3,70 kr. pr. kilometer i 2022 til 3,73 kr. pr. kilometer i 2023 – altså en stigning på 3 øre. For kørsel på over 20.000 kilometer stiger satsen med 2 øre – således fra 2,17 kr. pr. kilometer i 2022 til 2,19 kr. pr. kilometer i 2023.

Satsen for brug af cykel, knallert, scooter eller el-løbehjul i erhvervsmæssig sammenhæng stiger med 6 øre fra 0,55 kr. pr. kilometer i 2022 til 0,61 kr. pr. kilometer i 2023.

 Du kan få overblikket over alle de nye satser for 2023 nedenfor:

Telefon- og internetudgifter Maks. 2.450 kr. pr. år  
Administrative omkostninger Maks. 1.500 kr. pr. år. 
Køb, vask og vedligeholdelse af sportstøj o.l. Maks. 2.050 kr. pr. år
Idrætsdommere Maks. 250 kr. pr. kamp, dog højst 500 kr. pr. dag

Befordringsgodtgørelse:
I egen bil eller på motorcykel


På egen cykel, knallert eller EU-knallert


0-20.000 km: 3,73 kr. pr. km.
over 20.000 km: 2,19 kr. pr. km.

0,61 kr. pr. km.

Merudgifter til fortæring ved en-dagsarrangementer, udenbys kampe, stævner m.v. af mindst 5 timers varighed Maks. 80 kr. pr. dag. 


OBS! Den skattefri godtgørelse til kørsel hænger ikke sammen med loftet på skattefri omkostningsgodtgørelse. Det er to forskellige regnestykker, der ikke påvirker hinanden. Det betyder, at din forening både kan give frivillige hjælpere, ledere og trænere tilskud til befordring samt godtgørelse for udgifter til internet, telefoni, administration og tøj.

Det er desuden værd at bemærke, at klubberne som frivillige arbejdsgivere kan vælge at udbetale beløb, som er mindre end de ovenstående takster. Alternativet til skattefri godtgørelse er, at dækning af udgifter sker efter regning. Altså med refusion af udgifter på grundlag af bilagsdokumentation.

Se og læs mere her
DIF: Skat - regler og krav i foreningsdriften
Skat.dk: Du er frivillig i en idrætsforening