Efter længere tids arbejde og forhandlinger er aftalen nu faldet på plads, efter at DBU’s bestyrelse har godkendt de økonomiske rammer. Aftalen gælder for perioden juli 2023- juni 2028 og tilfører i alt 158,2 mio. kr. til DBU Bredde og de 6 lokalunioner over hele perioden, hvilket er en forøgelse på knapt 20% i forhold til den tidligere aftale.

Den nye aftale bliver til efter en række forhandlinger, blandt andet på et møde i Aalborg den 8. marts i år, hvor DBU’s formand Jesper Møller mødtes med formændene for de seks Lokalunioner. Den økonomiske ramme er baseret på modellen fra Aalborg-mødet og er siden blevet drøftet i både Bredde-komiteen og i DBU’s Økonomi og Aflønningsudvalg og endeligt besluttet af DBU’s bestyrelse på møde fredag den 16. juni.

DBU’s formand, Jesper Møller, glæder sig over den nye aftale:

”Dansk fodbold står et fantastisk sted med rekordhøje medlemstal og lige så rekordhøje tilskuertal til både klubkampe og landskampe. Vi ønsker fortsat at udvikle dansk fodbold, både for piger og drenge, kvinder og mænd. Det sker i samarbejde mellem DBU, Lokalunionerne og de mange klubber.

Indholdsmæssigt skal den nye strategiaftale bl.a. have fokus på at fortsætte arbejdet med strategien ’Samle & Begejstre’, hvor DBU Bredde og lokalunionerne har særligt ansvar for pejlemærkerne ’Bedre Børneliv’ og ’Medlemmer’. Der er fuld gang i arbejdet med DBU’s Børnestrategi, den store pigeindsats GetMovin’ og en række andre tiltag, for at fastholde og tiltrække flere medlemmer. De seks Lokalunioner har netop sat nye mål for antallet af medlemmer i dansk fodbold i den nuværende strategiperiode, så endnu flere piger og drenge får glæde af fællesskab og motion i fodboldens verden.

Hos Lokalunionerne er der stor glæde over, at der nu er faste rammer for økonomi og samarbejde.

”Vi glæder os over, at der nu er en aftale om økonomi og indhold. Der har været mange økonomi-modeller i spil og vi glæder os over, at den nye aftale tilfører flere penge til arbejdet med de mange nye medlemmer, frivillige og aktiviteter i klubberne. Vi vil arbejde videre med at udvikle dansk fodbold i tæt samarbejde mellem Lokalunionerne og de mange fodboldklubber,” udtaler de 6 lokalunionsformænd.

Økonomien i den nye strategiaftale er endeligt vedtaget, og der er nu også enighed om indholdet i aftalen mellem DBU og DBU Bredde, hvorefter den træder i kraft pr. den 1. juli i år og løber indtil 30. juni 2028.

DBU Breddes bestyrelse består af følgende personer:
Bjarne Christensen, DBU Fyn
Flemming Jensen, DBU København
Jakob Koed, DBU Sjælland
Lars Albæk, DBU Bornholm
Gert Lundgaard, DBU Lolland-Falster
Bent Clausen, DBU Jylland