Dansk Boldspil-Union skal have ny administrerende direktør.

Den nuværende direktør, Jakob Jensen, skal være ny departementschef i Børne- og Undervisningsministeriet og stopper derfor efter mere end tre år i DBU.

DBU’s bestyrelsesformand Jesper Møller takker Jakob Jensen for ’fremragende samarbejde og en kæmpe indsats’ som direktør for DBU de seneste tre år, der har været præget af både nedlukning og genstart i forbindelse med corona-krisen, ny strategi og flere store projekter i dansk fodbold.

”Vi har med Jakob Jensen som direktør fået ny strategi og infrastrukturvision samt modernisering af organisationen og etablering af en stærk ledergruppe. Med sit stærke lederskab og erfaringer fra det politiske liv har han bidraget til, at DBU og dansk fodbold står i en fantastisk situation, både økonomisk, sportsligt og medlemsmæssigt. Jeg glæder mig over, at vi med valget af Jakob tydeligvis ramte plet i valget af profil og kompetencer til et job som direktør i DBU. Så selv om jeg er ked af, at Jakob stopper, er jeg også stolt over, at vores direktør er fundet egnet til en toppost på Slotsholmen,” siger Jesper Møller.

Jakob Jensen takker både personale, bestyrelse og de mange samarbejdspartnere for godt samarbejde om at udvikle dansk fodbold:

”Jeg har været meget glad for at stå i spidsen for DBU gennem de seneste mere end tre år. DBU er den eneste organisation, der kan samle hele dansk fodbold, og det sker gennem en stor og dedikeret indsats fra dygtige medarbejdere, frivillige og mange andre. DBU har mange flotte resultater bag sig og en særdeles lys fremtid foran sig. Jeg vil gerne takke alle, jeg har mødt på min vej, ligesom jeg gerne vil takke bestyrelsesformand Jesper Møller for et særdeles godt og tillidsfuldt samarbejde,” siger Jakob Jensen.

Jakob Jensen tiltræder det nye job og stopper derfor som direktør i DBU senest den 1. juni. Stillingen som direktør for DBU bliver slået op snarligt og vil blive besat hurtigst muligt.