De unge skal i højere grad føle sig mere hørt set og forstået. I den nye Ungdomsstrategi arbejdes mod en større involvering af unge mennesker både i klubber og i forbund, end man tidligere har gjort.

Jeg vil skabe et fodboldfællesskab for de unge, hvor alle føler sig velkomne og har lyst til at spille fodbold i mange år, uanset om de spiller fodbold for sjov eller vil til tops. Jakob Koed, Formand for DBU's Ungdomsudvalg

Et ungesyn båret af de unge selv

I strategiarbejdet har strategigruppen arbejdet efter en vigtig præmis: at tale direkte med de unge mennesker - både dem, der aktivt deltager i fodbold i øjeblikket, og dem, der har fravalgt fodboldlivet. Og det viser sig, at de unge både forventer og gerne vil bidrage til at udvikle ungdomsfodbolden, der hvor de er. Og det har fået stor betydning for DBU’s nye ungesyn.  

Inddragelse af de unge er nøglen, uanset hvilken rolle man har for de unge. DBU’s Ungesyn tager udgangspunkt i relationen mellem klubberne og de unge fodboldspillere. Klubberne er i høj grad afhængige af de unges input for at forblive attraktive fællesskaber for de unge. Og de unge har brug for attraktive klubber, så de forsat har lyst til at spille fodbold. 

Resultaterne har også vist, at trivsel i klubberne er tæt forbundet med fællesskabet, og det peger igen tilbage på de unge som en vigtig ressource i at udvikle de positive miljøer.

I fremtiden vil der derfor være en øget indsats for at integrere de unge i langt højere grad end tidligere.

formål+
 • Bedre fastholdelse af unge medlemmer mellem 13 og 19 år til gavn for unge og dansk fodbold. 
Vision+
 • Vi vil forsat være unges foretrukne idrætsfællesskab – med livslang trivsel på og udenfor banen
Mission+
 • Vi stræber efter at skabe stærke sociale relationer
 • Vi arbejder med at udvikle rammer, hvor individet i fællesskabet trives
 • Vi vil involvere og inddrage unge
 • Unge vil spille seriøs fodbold for sjov

Fem strategiske indsatsområder

I strategirapporten kan du udover ungesynet læse om værdigrundlaget, som er inspireret af FN’s verdensmål. Med afsæt i viden, teori og undersøgelser har strategigruppen fremlagt en strategi, der skal sikre en god overgang fra børnefodbold til ungdomsfodbold. I strategien er der fem indsatsområder, hvor det helt store omdrejningspunkt er fællesskabet: 

Billede1
 • Forbund: Ud over at være rådgiver for klubberne i deres arbejde med strategien, dannes rammerne for turneringsstruktur og tilbud også her. Forbundet kan også styrke ungdomsfodbolden gennem samarbejde med skoler inden efterskoleårene.
 • Viden: Den nyeste viden og en løbende indsigt i unges livsførelse og interesser skal understøtte løbende udvikling af dansk ungdomsfodbold.
 • Klub: I de unges møde med klubben er det vigtigt at de bliver inddraget, får mulighed for sociale arrangementer, bliver mødt af dygtige trænere og som det vigtigste: er en del af et trygt og inkluderende fællesskab.
 • Træner: Det er vigtigt, at trænerne møder de unge på deres niveau og med en åben nysgerrighed omkring de unges liv.
 • Unge: Helt centralt er de unge selv. Deres fællesskab, gode fodboldoplevelser og mulighed for at blive involveret i planlægningen af ungdomsfodbolden er vigtigt, når der skal skabes gode ungdomsmiljøer.

Processen for strategien herfra

I høringsperioden vil strategigruppen lægge vægt på at gennemføre dialogmøder både fysisk og online i samarbejde med lokalunionerne på tværs af landet. Efter endt høring justeres strategirapporten på baggrund af de indkomne høringssvar. Herefter udarbejdes en indstilling der går via DBU’s Breddekomite til DBU’s Bestyrelse for endelig godkendelse. DBU’s Ungdomsstrategi forventet at være klar til implementering i 2024.

Tidsplan

 • Høringsstart: 14. august 2023
 • Høringsfrist: 9. oktober 2023
 • Forventet implementering: 2024