Halvvejs gennem denne periode så situationen noget mere dystert ud med blot 1905
medlemmer registreret i 2019. Men med en ny målrettet indsats, der blev iværksat fra
2020, og med særlige strategiske tiltag samt dedikation fra både medlemsklubber og
union, ser det ud til at bære frugt, idet vi nu ser en tydelig fremgang. Specifikt har vi
oplevet en markant stigning i antallet af børn og unge, der engagerer sig i fodbold. I
2020 deltog kun 1100 børn og unge i fodboldaktiviteter under vores forbund. Dette tal
er nu steget markant til næsten 1400 fodboldspillere.


Vores stolthed over dette vækstmønster understreges af flere positive statistikker. For
eksempel er 20 procent af alle øens 7 til 12-årige børn aktive fodboldspillere, hvilket
indikerer en sund og bred deltagelse blandt vores yngre generationer. Derudover har
antallet af piger, der deltager i fodboldaktiviteter i de samme aldersgrupper, oplevet
en imponerende stigning på 25 procent.


Det er også værd at bemærke, at vi nu er på niveau med gymnastikaktiviteterne på
Bornholm for aldersgruppen 0 til 18 år. Dette er særligt betydningsfuldt, da
gymnastikken traditionelt har haft stærke rødder og stor tilslutning på Bornholm,
hvilket heldigvis stadig er tilfældet.

Siden 2020 har vi dedikeret os til målrettet udvikling og tilpasning af vores "produkter"
inden for børnefodbold og særlige initiativer rettet mod pigefodbold, herunder
projektet Get-Movin'.

I samarbejde med alle øens klubber har vi formået ikke blot at
fastholde medlemstallet, men også at skubbe det markant i den rigtige retning. Ud
over medlemsfremgang oplever vi også stor efterspørgsel efter vores trænerkurser, og
vores medlemsklubber viser positiv interesse i at arbejde med koncepter som tidligere
omtalte Get-Movin' og begrebet DBU Børneklub.


Vi ser frem til at fortsætte vores arbejde med at fastholde og videreudvikle fodbolden
på øen sammen med vores medlemsklubber og frivillige. Den positive energi og de ekstra
ressourcer, som DBU har tilført lokalområderne, giver os optimisme for fremtiden.
Vi ser frem til de kommende år, hvor vi fortsat vil arbejde hårdt for at styrke fodbolden
og dens indflydelse på Bornholm til gavn for alle øens indbyggere.