Vi er meget glade for, at 11 fodboldtrænere fra øens klubber, nu er færdige med C3, og har fået en C-licens. Det viser, at de fokuserer på at styrke deres kompetencer indenfor træning af tekniske færdigheder i spil, selvevaluering, at give og modtage feedback, fodbold som et beslutningsspil, persontyper og deres samspil og træningsmængde og selvtræning. 

Kurset har taget 30 timer, fordelt på 3 søndage á 10 timer, og kursisterne blev undervist DBU instruktør af Peter Ebbe Tønder. 

C3 Kursus 3 (1)