Hvem kan søge DIG og DGI’s Foreningspulje?

Alle foreninger i Danmark kan søge. Ønsket er, at midlerne når ud til de frivillige kræfter, der kan blæse liv i de gode ideer, initiativer og drømme.

Hvad kan der søges til?

Har du en ide til, hvordan du kan forbedre livet i jeres klub, så kan du søge. Det kan være alt fra nye materialer, udvikling og forbedring af klubben, igangsættelse af nye aktiviteter, rekrutteringstiltag, arrangementer, træneruddannelser og meget mere.

Bliv inspireret af nogle af de tidligere tiltag, der er givet støtte til:

 • Rekruttering af frivillige og medlemmer
 • Måltavle, bolde, mål mm.
 • Pølsevogn
 • Handicapvenlige stier
 • Overdækket skur
 • Miljøvenlig belysning
 • MGP-fest
 • Nye borde og stole
 • Idrætsværested / samlingspunkt
 • Renovering
 • Trampoliner
 • Musikanlæg
 • Maskotkostume
 • Affaldssortering

Læs om flere tiltag her

Ved behandlingen af ansøgningen vil der blive taget hensyn til, at puljens midler skal ud at virke i mange forskellige foreninger fordelt i hele landet. Det er samtidig en forudsætning, at de ansøgte midler bruges lokalt hos de foreninger, som har fået tildelt disse midler.

Hvornår kan der søges?

Der kan søges beløb op til 30.000 kr. løbende fra 1. februar frem til 31. oktober.

For beløb over 30.000 kr. er deadline 31. marts, 31. juli og 31. oktober 2024.

Hvordan søger man?

Man udfylder ansøgningen, som findes på DIF og DGI’s fælles portal, Centralt ForeningsRegister (CFR), på adressen medlemstal.dk. Det er her foreningerne hvert år registrerer deres medlemstal. Foreningerne skal benytte deres unikke CFR-numre, som de også bruger, når de registrerer medlemstal, for at ansøge om midler fra puljen.

Desuden skal foreningen have et CVR-nummer og en NemKonto for at få udbetalt midler.

Som frivillig forening kan man lade sig registrere og få tildelt et CVR-nummer. Hvis din forening ikke har CVR-nummer i forvejen, kan I få oprettet et CVR-nummer her. Her er der desuden en vejledning samt kontaktinformation til Erhvervsstyrelsen, hvis der skulle være spørgsmål til processen.

Når en forening er blevet tildelt et CVR-nummer, skal den også have en NemKonto. Dette sker ved henvendelse til foreningens pengeinstitut. Læs mere on oprettelse af NemKonto.

Hvor mange gange kan der søges?

Hver forening kan få godkendt op til en ansøgning pr. år, og hver ansøgning skal have sit eget overordnede formål.

Foreninger med flere afdelinger, såkaldte flerstrengede foreninger, har dog mulighed for at få godkendt en ansøgning per afdeling per år. Det samlede tildelte beløb til den enkelte, flerstrengede forening kan dog som udgangspunkt ikke blive større end 300.000 kroner.

Der kan ikke disponeres over midler fra kommende års puljer. Der kan dog godt bevilges støtte fra indeværende år til initiativer, der løber ind i efterfølgende kalenderår.