"Det er blevet tid til at overdrage styringen til lokale kræfter," siger Lars Albæk. "Siden jeg flyttede til Bornholm i 2009, har jeg været aktiv inden for bornholmsk fodbold - som træner, spiller, bestyrelsesmedlem og senest som formand. Mit arbejde i København kræver stadig mere af min tid, hvilket nødvendiggør en formand, der kan være tættere på vores medlemsklubber i det daglige."

Næstformand Flemming Bærnthsen vil midlertidigt overtage formandsposten, mens bestyrelsen forbereder valget af en ny formand. DBU Bornholms bestyrelse afholder den 17. juni et bestyrelsesmøde, og klubberne vil efterfølgende blive orienteret om processen frem mod valg af ny formand jævnfør DBU Bornholms love.

Lars Albæk reflekterer over sin tid som formand: "Et skifte i formandskabet kan bringe nye perspektiver til de bornholmske fodboldinteresser og potentielt styrke samarbejdet med andre lokalunioner inden for DBU Bredde." Han udtrykker stolthed over de resultater, der er opnået under hans ledelse:

 "Medlemsfremgangen og den nye strategiaftale med DBU har skabt en solid økonomisk og organisatorisk grund for DBU Bornholm.

 Jeg føler, at fodbolden på øen står stærkt i øjeblikket, og det er oplagt at give depechen videre”.

Lars Albæk afslutter med en tak: "Jeg vil gerne udtrykke min taknemmelighed over for alle de engagerede klubledere, trænere og spillere på øen. En særlig tak skal lyde på vegne af mine børn, som har nydt godt af medlemskaber i ASG, RIK, Nexø, Midtbornholm, Svaneke og Elite Bornholm. Tak for alle de mindeværdige øjeblikke både på og uden for banen."

 

På vegne af DBU Bornholms bestyrelse