DBU’s børnestrategi har en vision, der går ud på at skabe verdens bedste børnefodbold. Det er en ambitiøs vision, men med DBU’s Børnesyn sættes fodboldbørns behov og udvikling i centrum, og det er forbundets børneværdigrundlag, som skal sikre, at fodboldbørn overalt i Danmark har samme rettigheder.

Alligevel har der de senere uger været omtaler af flere sager, hvor klubber har scoutet og rekrutteret børn helt ned i 6-7-årsalderen, hvilket er stik imod DBU’s regelsæt og aldersgrænse for scouting og rekruttering.

Sagerne blev omtalt sidste weekend, hvor DBU afholdt Fodboldens Kongres og Repræsentantskabsmøde i København. Først fordømte kulturminister Jakob Engel-Schmidt sagerne og opfordrede alle i dansk fodbold til at sikre en bedre beskyttelse af børn. Dernæst omtalte både DBU’s formand, Jesper Møller og næstformændene, Thomas Christensen og Bent Clausen samt Mette Bach Kjær fra Kvindedivisionsforeningen, at børn skal behandles som børn – og ikke scoutes og behandles som mulige talenter og potentielle handelsvarer.

I forlængelse af weekendens møder har DBU’s formand, Jesper Møller, deltaget i møder i Bredde-komiteen og Komiteen for Professionel Fodbold, hvor han har understreget, at de seneste ugers eksempler er fuldstændigt uacceptable. Samtidigt har han skrevet til DBU’s Talentudvalg, der har til ansvar at sikre overholdelse af reglerne på netop dette område:

”Den seneste tids debat om eksempler på klubskifter for børnespillere understreger med al form for tydelighed, at dansk fodbold skal blive langt bedre til at håndhæve de regler, der allerede er aftalt i fællesskab for at beskytte børn i dansk fodbold mod blandt andet disse klubskifter. I dansk fodbold har vi et tillidsbaseret system, som fungerer som fundament for vores regler og retningslinjer. Netop derfor er der også behov for at udvise nultolerance, hvis nogen ikke overholder fællesskabets regler,” skriver formanden.

Jesper Møller opfordrer i brevet DBU’s talentudvalg til at håndhæve de eksisterende regler i klublicenssystemet samt at drøfte yderligere mulige tiltag, der kan stoppe scouting og rekruttering af børn i strid med reglerne. Han har samtidigt sendt brevet til orientering til både Divisionsforeningen og Kvindedivisionsforeningen, der organiserer de professionelle klubber i Danmark. Han har også sendt det til orientering til DBU’s seks Lokalunioner med opfordring til at gennemgå de disciplinære regler.

”Vi skal have absolut nultolerance over for scouting og rekruttering af børn i strid med reglerne. Børn er børn, og det er fuldstændigt uacceptabelt, hvis nogle klubber forsøger at få børn til at skifte klub, som beskrevet i flere af eksemplerne. Vi skal stå sammen i dansk fodbold og stoppe sådanne sager,” udtaler Jesper Møller.