Fodbolddommere er altafgørende for, at de knap 1550 danske fodboldklubber kan spille tusindvis af kampe weekend efter weekend. Derfor er der bred enighed fra DBU, DBU Bredde, Kvindedivisionsforeningen og Divisionsforeningen om en ny, ambitiøs plan, der skal styrke rekrutteringen og fastholdelsen af dommere på tværs af hele landet. Projektet har fokus på at styrke sammenhængskraften på tværs af hele Fodbolddanmark fra bredde til elite og indeholder tre hovedpunkter.

Et af punkterne er Den Nationale Støtteenhed, som har til formål at understøtte Lokalunionerne på breddedommerområdet med rekruttering- og fastholdelsesaktiviteter samt andre nationale tiltag, hvor både elite og bredde er involveret eksempelvis gennem involvering af elitedommerne i aktiviteter, der skal motivere breddedommerne til fortsat at dømme.

Derudover styrkes DBU’s Dommerakademi, der blandt andet skal strukturere uddannelse til alle dommere på alle niveauer og videreudvikle på uddannelsen, så den konstant følger med tiden.

Samlet set bliver der investeret mere end ni millioner kroner i projektet over de næste tre år.

Planen er godkendt af DBU’s bestyrelse og aftalt på tværs af DBU Bredde, Kvindedivisionsforeningen og Divisionsforeningen.

”Med historisk høje medlemstal i klubberne, så oplever vi også stigende efterspørgsel efter uddannede dommere i breddefodbolden. Denne aftale er et vigtigt skridt på vejen mod at styrke vores rekruttering og fastholdelse af dommere hele vejen fra børne- og ungdomsfodbolden op til højeste niveau. Kort sagt, skal det være attraktivt at være fodbolddommer,” siger Bent Clausen, der er næstformand i DBU’s bestyrelse og politisk ansvarlig for breddedommerområdet i DBU Bredde sammen med Jakob Koed.

Ifølge de seneste analyser mangler der omkring 1.000 dommere i dansk fodbold - blandt andet fordi mange, særligt unge dommere, stopper for hurtigt. Helt konkret betyder det, at det ikke altid er muligt at påsætte en dommer i dag, og det er noget, som på sigt kan påvirke muligheden for at rekruttere elitedommere.

”Udviklingen af danske elitedommere starter i breddefodbolden, og derfor er det vigtigt, at vi sørger for, at flere interesserer sig for dommerfaget, så vi kan højne kvaliteten endnu mere. Vi er derfor rigtig glade for, at projektet nu sættes i gang, og vi tror på, at det kan give dommerområdet et løft over hele landet,” siger formanden for DBU’s Dommerudvalg, Michael Johansen.