DBU BORNHOLMS EMBLEMREGULATIV

 

DBU Bornholms emblemregulativ

1. Bestyrelses- og udvalgsemblemet

Bestyrelsesemblemet tildeles et hvert bestyrelses- og udvalgsmedlem første gang de indvælges i bestyrelse eller udvalg. Emblemet kan endvidere af bestyrelsen tildeles personer, der beklæder eller har beklædt andre tillidsposter indenfor unionen, samt repræsentanter for andre unioner, som man måtte ønske at vise opmærksomhed.

2. Dommeremblem.

Dommeremblem findes i 5 udgaver og tildeles som følger:
5 års emblem: Hvid Tildeles en dommer når vedkommende har dømt i mindst 5 år.
10 års emblem: Blå Tildeles en dommer når vedkommende har dømt i mindst 10 år.
15 års emblem: Grøn Tildeles en dommer når vedkommende har dømt i mindst 15 år.
20 års emblem: Rød Tildeles en dommer når vedkommende har dømt i mindst 20 år.
25 års emblem: Sort Tildeles en dommer når vedkommende har dømt i mindst 25 år.

3. Æresemblem.

Æresemblem kan af bestyrelsen tildeles personer der har gjort sig særlig fortjent hertil, f. eks. ved mange års dygtigt arbejde for unionens ledelse eller i klubber under unionen. Eller personer der på anden måde har ydet Bornholms fodbold særlige betydningsfulde tjenester.

4. Guldemblem.

Guldemblem kan af bestyrelsen tildeles personer der gennem en helt enestående indsats, i mange år, har ydet Bornholms fodbold særlige betydningsfulde tjenester.

5. Partoutkort
DBU Bornholm har 3 typer partoutkort:
Hvide partoutkort udleveres til indehavere af DBU Bornholms bestyrelses- og udvalgsemblem, æresemblem og guldemblem. Kortet er gældende for 2 personer, emblemindehaver og ægtefælle/samlever.

For indehavere af bestyrelses- og udvalgsemblem er kortet gyldigt, så længe man har sæde i bestyrelse eller udvalg. Ved afgang fra bestyrelse eller udvalg skal kortet tilbageleveres til DBU Bornholm.

For indehavere af æresemblem eller guldemblem skal kortet tilbageleveres til DBU Bornholm, når anvendelse ikke længere finder sted.
Kortet skal ikke fornyes men er gyldigt i henhold til ovenstående.

Gule partoutkort udleveres til DBU Bornholms klubber, og er gældende for den til enhver tid siddende fodboldformand. Ved formandsskift overleveres kortet til den nye fodboldformand. Kortet giver adgang for 1 person. Kortet skal ikke fornyes men er gyldigt i henhold til ovenstående.

Blå partoutkort udleveres til dommere, der foregående år har dømt mindst 20 kampe jævnt fordelt over hele året, samt til DBU instruktører. Kortet giver adgang for 1 person. Kortet skal fornyes hvert år.

Partoutkortet gælder til samtlige turneringskampe, pokalkampe og private kampe arrangeret af DBU Bornholm, samt til kampe i Danmarksserien og Københavnsserien på Bornholm.

Unionen fører protokol over de personer, der er tildelt emblemer og partoutkort. Ved bortkomst skal bestyrelsen ansøges om erstatningsemblem eller kort.