Økonomiregulativ for DBU Bornholm 2024

1. Indskud

 
A.  Seniorhold * kr. 1625
B.  Ungdomshold turneringshold ** kr. 1365
C.  Ungdomshold stævneform - pris pr. stævne.  kr. 131
D.  Indendørs  kr. 735
E.  5-mands turnering (U8-U10-U12-60 +)  kr. 525
F.  Cupturnering , senior kr. 365
G.  Cupturnering , ungdom kr. 365
H.  Træningsturnering  kr. 365
I.  For efteranmeldte hold til forårsturnering, betales ½ pris  
J.  Børnestævne indendørs kr. 80

2. Afgifter 

 
A.  Kampændringsgebyr kr. 210
B.  Protester  kr. 420
C.  Anker  kr. 630

3. Bøder

 
A.  For hvert for sent udfyldt holdkort  kr. 157
B.  For hvert manglende indrapportering af resultat kr. 157
C. For hvert forkert indtaste resultat  kr. 157
D.  For hver manglende indberetning ved flytning af kampe i rækker, hvor
    DBU Bornholm ikke påsætter dommer
kr. 131
E.  For hvert forkert udfyldt holdkort kr. 840
     Såfremt forholdet indberettes af klubben kan bøden nedsættes til kr. 420
F.   For benyttelse af én ulovlig spiller pr. kamp kr. 840
     Såfremt forholdet indberettes af klubben kan bøden nedsættes til kr. 420
G.  For udeblivelse med afbud (inde & ude) kr. 210
H.  For udeblivelse uden afbud (inde & ude) kr. 1050

I.  For udtrækning af hold fra turneringen (inde & ude)

kr. 210
J.  For hold der er ansvarlig for afbrydelse af kamp  kr, 1550
K.  For manglende eller mangelfuldt udfyldt spillercertifikat kr. 775

L  .For overskridelse af tidsfrister for indhentede redegørelser fra klubber    

kr. 775
M.  For overskridelse af betalingsfrister/med rykker kr. 157
N.  For manglende indberetning til DIF kr. 1575
    + 50 kr. pr. medlem efter sidste års medlemstal  
O.  For bøder der ikke er indeholdt i ovennævnte tekst, mindst  kr. 775 

4. Betalingsfrister

 
Bøder og afgifter for indeværende turneringsår                                                                                                            Månedsfaktura  

Indskud og gebyrer for indeværende turneringsår deles i 2 lige store
dele til betaling - Udendørs

April & August 
Indskud og gebyrer for indeværende turneringsår deles i 2 lige store
dele til betaling – Indendørs

November &

Februar 

 

*. Startafgift og udtrækningsregulativ, senior
Seniorer betaler startafgift ved holdtilmelding, bliver holdet afmeldt inden 1. turneringskamp refunderes det fulde beløb. Udtrækkes holdet efter 1. turneringskamp bøde idømmes klubben en bøde, ud fra gældende økonomiregulativ. 
For hold der har gennemført efterårsturneringen, gives ingen bøde ved udtrækning i vinterpausen, såfremt dette er meddelt unionen inden den 1. februar, der er sidste frist for efteranmeldelse af hold til foråret.


**. Startafgift og udtrækningsregulativ, ungdom 11-, 8-mands
Ungdom  betaler startafgift ved holdtilmelding, bliver holdet afmeldt inden 1. turneringskamp refunderes det fulde beløb. Udtrækkes holdet efter 1. turneringskamp bøde idømmes klubben en bøde, ud fra gældende økonomiregulativ. 
For hold der har gennemført efterårsturneringen, gives ingen bøde ved udtrækning i vinterpausen, såfremt dette er meddelt unionen inden den 1. februar, der er sidste frist for efteranmeldelse af hold til foråret.