Info om Fodbold for fremtiden

Otterup BK09

Formål 

Fodbold For Fremtiden er et 4-årigt beskæftigelsesprojekt, som har til formål at udvikle en ny beskæftigelsesrettede metoder med fokus på at hjælpe langtidsledige unge ud af offentlig forsørgelse og ind i meningsfulde fællesskaber. Ambitionen er at skabe ny viden om, hvordan civilsamfund og jobcentre sammen kan være med til at hjælpe unge ud af offentlig forsørgelse og opnå livsduelighed.   

 

Målgruppe 

Målgruppen er unge i alderen 18-29 år. Fælles for deltagerne er, at de ikke er tilknyttet et job eller en uddannelsesinstitution. Højeste uddannelsesniveau er grundskolen og de har alle været på offentlig forsørgelse i løbet af deres 19. år. 

 

Fodboldklubben som læringsarena 

Projektet er delt op i 15 delprojekter. Èt delprojekter strækker sig over en periode på 26 uger og er et samarbejde mellem jobcentret, den lokale fodboldklub og DBU Bredde. I forløbet er der plads til op til 30 unge på offentlig forsørgelse. 

Fodboldklubben er deltagernes hjemmebane og skal fungere som et alternativ til jobcentret. Her vil motionsfodbold være omdrejningspunktet i forløbet, og fungere som et redskab til at blive en del af et hold og et fællesskab. Fokus for træningen er at skabe gode oplevelser, tro på egne evner samt at tilegne sociale færdigheder og kompetencer. Under forløbet tilbydes deltagerne et trænerkursus, dommeruddannelse eller andet relevant kursusforløb.  

Som supplement til ovenstående aktiviteter, vil deltagerne også blive tilbudt at tage del i frivillige og sociale arrangementer i klubben. Det skal være med til, at deltagerne oplever at kunne være noget for andre og skabe værdi for fodboldklubben. Gennem frivillige arrangementer kan deltagerne bl.a. hjælpe med afvikling af kampe, stævner og andre relevante arrangementer for klubben. Der vil sideløbende være fokus på at indsluse deltagerne på et etableret hold i klubben.  

Andre aktiviteter som møder med sagsbehandler, oplæg fra virksomheder eller uddannelsesinstitutioner i klubben vil også være en del af forløbet. Med Fodbold for fremtiden er lokale fodboldklubber med til skabe en uformel læringsarena, som kan være med til at hjælpe deltagerne tættere på arbejdsmarkedet og selvforsørgelse.   

Tobias Nickred
Projektleder Tobias Nick Jensen