Persondata i dansk fodbold

Den 25. maj 2018 trådte en ny databeskyttelsesforordning (GDPR på engelsk) i kraft som dansk lov. Forordningen gælder foreninger, virksomheder og offentlige myndigheder.

Formålet med forordningen er at beskytte EU-borgeres oplysninger og data mod uretmæssig brug og misbrug. Derudover er hensigten, at der skal være ens regler på området i alle EU-landene. Den nye forordning stiller en række krav til foreninger, organisationer, virksomheder og offentlige instanser, der behandler personoplysninger.

Her kan du læse om de regler, I som klub og/eller forbund skal overholde, når I behandler personoplysninger – dvs. når I indsamler, registrerer, opbevarer, videregiver og sletter oplysninger om fx medlemmer, frivillige og brugere.


Hvad er personoplysninger

En personoplysning er enhver form for oplysning om en fysisk person, der kan bruges til at identificere den pågældende. Det gælder f.eks. navn, adresse og telefonnummer, og det omfatter f.eks. også oplysninger om spillernes turneringsdeltagelse, topscorerlister, karantæner og skadessituation

Personoplysninger kan inddeles i to hovedgrupper:

  • Den ene hovedgruppe kategoriseres som almindelige oplysninger. Langt de fleste personoplysninger, som klubberne behandler, hører til denne kategori.
  • Den anden hovedgruppe omfatter oplysninger, som er tillagt højere grad af beskyttelse, fordi de er af mere følsom karakter. Denne hovedgrupper omfatter tre typer af personoplysninger: 1) følsomme oplysninger f.eks om helbredsmæssige forhold, seksuelle forhold, etnisk baggrund, politisk eller religiøs overbevisning m.m., 2) oplysninger om strafbare forhold og 3) CPR-nummer.

Vi vil løbende lægge relevante vejledninger og skabeloner vedr. GDPR op på denne side og på  de tilhørende undersider. Du kan også se de mest stillede spørgsmål og svar i vores FAQ, og du er altid velkommen til at kontakte os på persondata@dbu.dk.