Information 2020

DBU Bornholm afholder ordinært repræsentantskabsmøde 3. februar 2021, Åkirkeby hallerne. 

Her er bilag 

Dagsorden

Følgeskriv 

Bilag 1 - Reform forsalg 

Regnskab 2020

Revisionsprotokollat 

Kritisk revisor 

Årsberetning 

Referat