Information 2021

Rønne den 9. februar 2022

DBU Bornholm afholder ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 24. februar 2022 i Hasle Klubhus 

Her er bilag 

Dagsorden

Invitation 

Følgeskriv 

Bilag 1 - Turneringsreglement

Regnskab 2021

Revisionsprotokollat 

Kritisk revisor 

Årsberetning 

Referat