Information 2023

Rønne onsdag d.25 januar

DBU Bornholm afholder ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 09. februar 2022 i Nexø Hallens lokaler. Mødet starter kl.18:30. 

Her er bilag:

Dagsorden

Invitation 

Følgeskriv 

Bilag 1-6

Årsrapport 2022 

Revisionsprotokollat 

Kritisk revisor 

Årsberetning 

Referat