Kommissorium

Udgivet dec. 2023

Opgaver for DBU Bornholms dommer udvalg:

 • At varetage DBU Bornholms interesser på dommersiden, i alle funktioner og relationer der er knyttet til fodboldspillet på alle niveauer og i øvrigt
 • At afgive indstilling til bestyrelsen om alle spørgsmål i relation til dommergerningen
 • At foretage indrangering af de Bornholmske dommere
 • Udvælge talenter til DBU Bornholms talentgruppe
 • Udvælge vejledere og udviklere

 

Nyttige kompetencer for medlemmer af DBU Bornholms Dommerudvalg:

 • Indsigt i DBU’s struktur på dommerområdet
 • I stand til at bruge og skabe nationale netværk
 • Indsigt i fodboldloven
 • Viden om den Bornholmske dommerverden

Refererer til:

 • DBU Bornholms bestyrelse

Medlemmer:

DBU Bornholms Bestyrelse nedsætter udvalget, der sammensættes med:

 • En formand
 • En næstformand
 • Derudover et antal medlemmer, der anses for nødvendigt for at udvalget kan fungere ordentligt
 • Udvalget kan bestå af op til 5 personer ”dette er inkl. Et medlem fra DBU Bornholms Bestyrelse”