Kommissorium

opdateret dec. 2023

Formål:
Uddannelse & turneringsudvalg har til formål at skabe spændende turneringer og stævneaktiviteter samt at kvalificere trænere, spillere og ledere. Dette skal opnås gennem en stabil indsats med fokus på fastholdelse og udvikling af spillere, trænere og ledere i vores eksisterende klubber. Udvalget skal desuden sikre, at retningslinjer, rammer og tilbud er i overensstemmelse med DBU`s overordnede principper og aftaler samt fremme et godt samarbejde med DBU København omkring aktiviteter.

Opgaver:

 • Turnerings sparring
 • Uddannelse
 • Udvikle nye tiltag
 • Turneringsreglement
 • Turneringsafvikling
 • Indefodbold
 • Futsal

Organisering:
Udvalget organiserer sig selv på første møde med formand (§22 DBU Bornholms love) op til 4 medlemmer som alle skal godkendes af bestyrelsen. DBU Bornholms administration er repræsenteret ved møderne, og er referent/sekretær.  

Udvalgsformanden skal sammen med sekretæren planlægge udvalgsmøderne og udvalgets arbejde.
Sekretæren udarbejder referat af alle møder, som efter godkendelse ved udvalgsformanden offentliggøres på DBU-net.

Økonomi:
Der søges midler i DBU Bornholms bestyrelse. Udvalget skal lave et budget for det kommende års udgifter til DBU Bornholms samlede budget. Udvalget kan ikke overskride budgettet uden Bestyrelsens godkendelse.

Reference:
Uddannelse & turneringsudvalget refererer til DBU Bornholms bestyrelse.

Tidsforbrug:
4 udvalgsmøder om året. Derudover arbejde mellem møderne og deltagelse i forskellige arrangementer. Desuden ad-hoc møder, forventeligt 2 møder årligt.

Samlet tidsforbrug forventes at være 3-5 timer om måneden, hvor af en del løses via e-mail.

Samarbejdspartnere:
Disciplinærudvalget, dommerudvalget samt Bestyrelsen og administrationen.

Udvalgsformandens rolle samt medlemmer:

 • Have en positiv og anerkendende tilgang til sine omgivelser.
 • Have kendskab og indsigt til Bornholmsk fodbolds status her og nu.
 • Orientere bestyrelsen om udvalgets arbejde.
 • Være neutral og objektiv i sine beslutninger.
 • Viderebringe relevant information fra bestyrelsen til udvalget.
 • Have en løbende dialog med DBU Bornholms administration.

Orientering:

Der udbetales km-penge efter gældende takster hvis bilag på DBU-Net udfyldes og indsendes.