Fodbold Fitness & Motionsfodbold

Billedstreng FF Og MF

En del voksne motionister fravælger fodbolden, fordi de ikke kan få deres hverdagsliv eller helbred til at hænge sammen med et fast turneringsprogram med kampe løbende. Men fodbold er en sund, sjov og social træningsform, og hvis I vælger at tilbyde motionshold, vil I have mulighed for at tiltrække voksne motionister til jeres klub - en målgruppe som I måske ikke før har haft hold til?

Hvad er Fodbold Fitness og motionsfodbold?

Fodbold Fitness og motionsfodbold er koncepter, der kan udvikles i og tilpasses den enkelte fodboldklub. Det betyder, at de overordnede rammer er fastsat i et forsøg på at hjælpe klubberne på vej – men at den praktiske gennemførsel er fleksibel og kan variere fra klub til klub. Udgangspunktet er, at en træning består af en kombination af fodboldøvelser, fitnessøvelser, små spil og lege samt interne kampe på holdet på små baner med få spillere på hvert hold. Det er gennem forskning bevist, at dette er en af de sundeste og bedste træningsformer, man kan dyrke.

Hvem spiller Fodbold Fitness og motionsfodbold?

Nogle klubber vil måske fokusere på hold for studerende, andre vil forsøge at tiltrække tidligere spillere eller forældre til børn i klubben, mens andre klubber vil forsøge at samarbejde med kommunen om udsatte målgrupper. Mulighederne og målgrupperne er mange, og vi er klar til at hjælpe jer.

Om man kalder holdet et Fodbold Fitness- eller motionsfodboldhold er underordnet. Traditionelt set er hold for kvinder eller mixhold blevet kaldet for Fodbold Fitness-hold, mens rene herrehold ofte kaldes motionsfodboldhold, men der er også mange andre navne for det samme. Pointen er blot, at det er et hold for motionister, hvor alle kan være med uanset niveau eller form, og hvor man ikke forventes at deltage i turneringskampe.

Hvordan håndterer vi som klub Fodbold Fitness og motionsfodbold?

Vi anbefaler, at et Fodbold Fitness- eller motionsfodboldhold bliver organiseret med en eller flere tovholdere som (evt. på skift) står for træningen. Derudover er det vigtigt, at der er en motionsfodboldansvarlig i klubbens bestyrelse, så motionisterne forankres godt i klubben. Det er traditionelt ikke hold, der fylder så meget i klubberne, fordi de som udgangspunkt ikke skal have spillertøj og tilmeldes turneringer, men det er vigtigt, at deres begrænsede behov imødekommes, hvis man vil skabe et succesfuldt motionstilbud i fodboldklubben. Forankringen i klubben skal også kunne ses ved, at holdet er at finde på klubbens hjemmeside på linje med klubbens andre hold. Nye udøvere vil ofte søge efter informationen her, og hvis det ikke er muligt at finde noget om klubbens tilbud, er der ikke ret stor chance for, at I kan lokke nye til og få holdet til at blomstre. 

Kontakt jeres lokalunion eller tilknyttede klubrådgiver, så vi kan hjælpe jer med at lave hold for de lokale motionister. 

Billedstreng FF Og MF 2

Fodbold Fitness eller motionsfodbold for 60+'ere

60+'erne udgør en stærk målgruppe af potentielle medlemmer for jer som fodboldklub. De har både tid og lyst til at leve et aktivt og sundt liv og efterspørger fritids- og motionstilbud, der kan holde dem i gang både fysisk, mentalt og socialt. Med de rigtige tilbud på programmet og en målrettet kommunikation, kan I tiltrække nye medlemmer blandt 60+’erne og skabe vækst og udvikling i jeres klub. Nogle af 60+'erne udgør desuden en vigtig kilde af frivillige kræfter, som I kan gøre brug af, når I får dem ind som medlemmer. Derudover har en del 60+-spillere mulighed for at mødes om formiddagen eller først på eftermiddagen. Det vil som regel være muligt at finde ledige baner i dette tidsrum – på den måde kan I udnytte jeres faciliteter bedre.

60+'erne som målgruppe

60+’ere efterspørger træningstilbud, der hjælper dem med at holde sig sunde og raske og i god fysisk form. De bliver imidlertid også motiveret af det sociale aspekt og vælger ofte aktiviteter, der ikke kun byder på træning men også på hyggeligt samvær, fællesskab og nye relationer, så det vil være oplagt at kombinere en træningstime med kaffe og hyggesnak bagefter.

60+-målgruppen er særlig, fordi den spænder enormt bredt. I arbejdet med at starte et nyt hold op, har I mange muligheder for at målrette det en særlig type 60+'ere.

Vil I gerne lave et motionsfodboldhold for aktive, raske og rørige 60+'ere, som har spillet fodbold tidligere i livet? Vil I gerne lave et Fodbold Fitnesshold for ældre kvinder, der aldrig har spillet fodbold før, men som gerne vil røre sig? Eller skal holdet være for en særlig patientgruppe fx diabetikere, parkinsonsyge eller lignende, som gerne vil spille på et hold med ligesindede?
Mulighederne er mange, og vi hjælper jer med at finde den bedste målgruppe af 60+'ere for jer!

Billedstreng FF Og MF 60

Gode råd til tovholdere

Tovholderen er uundværlig på et Fodbold Fitness-/motionsfodboldhold.

Der er mange ting, man kan sætte fokus på i arbejdet med tovholderrollen på et Fodbold Fitness-hold.
Det allervigtigste at sige er dog, at det ikke behøver at kræve en hel masse af dig. Det vigtigste er, at du har lyst til at skabe et godt træningsfællesskab.

Udover alt det, som en tovholder selv kan klare, er det vigtigt, at man sørger for, at Fodbold Fitness-/motionsfodboldholdet er godt forankret i klubben. Et af de bedste råd, der kan gives, er dog også, at det er godt at være mere end én tovholder. Når man er to eller tre til at deles om opgaverne går det hele meget nemmere.

Vi anbefaler desuden stærkt, at der er en motionsfodboldansvarlig i klubbens bestyrelse, så motionsholdet/motionsholdene er repræsenteret og har en god kontakt til klubbens ledelse. Det er i særlig grad vigtigt, hvis der bliver brug for en ny tovholder på et tidspunkt, eller hvis tovholderen for eksempel har brug for hjælp til at rekruttere nye spillere til holdet.

Gode råd til rekruttering og fastholdelse af spillere:

 • Hav en god tekst på klubbens hjemmeside om holdet (find skabelon her)
 • Reklamér i lokale medier med en pressemeddelelse (find skabelon her)
 • Eksisterende spillere tager nogen, de kender, med
 • Opslag på klubbens Facebookside
 • Få klubbens børnetrænere til at reklamere for holdet overfor forældre til børnespillerne
 • Opslag i forskellige lokale Facebookgrupper
 • Uddeling af flyers/plakater i lokalsamfundet
 • Få den lokale frisør til at reklamere for holdet - her sidder folk alligevel bare og venter
 • Kontakt folkeskoler og daginstitutioner, og spørg om I må dele budskabet om holdet på deres kanaler til forældre eller bedsteforældre

Når nye spillere afprøver holdet, er det vigtigt, at de føler sig velkomne og bliver aktiveret i fællesskabet fra start.

 • Sørg for at få de nye ind i jeres Facebookgruppe, eller på anden vis ind i jeres kommunikationsflow, hvis I ikke benytter Facebook.
 • Som tovholder kan man indføre en regel om, at man gerne vil have både til- og frameldinger til hver træning. På den måde har man mulighed for at holde lidt bedre fast i folk, og man kan kontakte dem, hvis de ikke har været der nogle gange, og høre om de er okay, og om de ikke skal med til træning igen. På den måde kan man forebygge frafald på holdet og sikre, at nye kommer igen.
 • Det er altså vigtigt at følge op på de nye, som har været der for at prøve træningen, så man prøver at sikre, at de kommer igen, hvis de har kunnet lide det.
 • Der kan med fordel integreres en form for navneleg i opvarmningen til træningen. Det fungerer godt i forhold til at få den nye godt ind i gruppen og lære de eksisterende spillere at kende.
 • Giv den eller de nye, der afprøver jeres træning en erfaren makker, som de kan støtte sig til. Ved at give den nye en makker kan man sikre, at den nye får forklaret alt det nødvendige, og det gør, at vedkommende føler sig velkommen og taget godt hånd om.

 

Gode råd til tilrettelæggelse af træning

Hos nogle Fodbold Fitness hold, som har kørt i mange år, har de rigtig gode erfaringer med at være flere om tovholderrollen. Det giver mulighed for at dele opgaverne lidt ud, og det giver også færre aflyste træninger og gør holdet mindre sårbart for opløsning, fordi der er flere til at tage over.
Noget af det vigtigste, når man skal planlægge gode træninger, er at tænke varieret og kreativt. 
Erfarne tovholdere peger på, at det netop er variationen i træningen, der gør, at spillerne bliver ved med at synes, det er sjovt, og gerne vil komme igen.
Det er dog ikke nødvendigt at opfinde nye øvelser hele tiden for, at et hold fungerer godt. Det vigtigste er, at træningen er planlagt hjemmefra.


Få hjælp til Fodbold Fitness og motionsfodbold

Hvis I ønsker at starte Fodbold Fitness- eller motionsfodboldhold, har vi følgende forskellige tilbudspakker til jer:

”HURTIGT IGANG”-PAKKEN som indeholder konsulenthjælp med gode råd til opstart af holdet samt et instruktørbesøg. Instruktøren hjælper holdet godt i gang med inspiration til hvorledes, en Fodbold Fitness- eller motionsfodboldtræning kunne se ud.

Pris: Kr. 2.500,-


”SIKKERT IGANG”-PAKKEN som indeholder konsulenthjælp med gode råd til opstart af holdet samt tre instruktørbesøg.

Pris: Kr. 5.900,-


Din lokale klubrådgiver står altid klar til at hjælpe med hvad end I har brug for i forhold til jeres Fodbold Fitness- eller motionsfodboldtilbud. Han eller hun kan både hjælpe jer med at starte nye hold op eller få mere gang i eksisterende hold. Kontakt din lokale klubrådgiver og få en snak om, hvordan I kan gøre Fodbold Fitness eller motionsfodbold til en succes i lige netop jeres klub.