Vejledning spil med netbaner

Regler for 3v3

 

DBU Bornholm bruger Netbaner

13 meter x 21 meter

 

Banestørrelsen
Længde min. 15 meter max. 21 meter. 
Bredde min. 10 meter max 13 meter. 
Idealstørrelse 
13 meter x 21 meter 

Dette er kun hvis der skal laves baner udover netbaner

 

Boldstørrelse

Der benyttes boldstørrelse 3.


Målstørrelse 
Idealstørrelsen for målene er 1 X 1,5 meter.

(3 mands mål)

 

Holdene

Et hold kan bestå af op til 5 spillere pr. stævne, hvoraf 3 må være på banen samtidig. 
Der må deltage både drenge og piger på drengehold i alle børne- og ungdomsrækker.
Der er fri udskiftning. 
Der er ingen fast målmand og ingen må tage med eller parere bolden med hænderne. 
En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 2 spillere. 
En kamp kan færdigspilles uanset antallet af spillere på holdet. 

 

Spilleregler

Kamptiden er 7 minutter.

  • Bolden gives op af det sidst nævnte hold i kampprogrammet.
  • Hvis bolden ryger ud, igangsættes spillet af modstanderholdet ved indspark 1 meter fra banden på stedet, hvor bolden røg ud.
  • Der spilles ikke med hjørnespark, så uanset hvem der sparker bolden ud over baglinjen, er der målspark.
  • Benspænd medfører frispark. Glidende tacklinger, hårdt spil eller usportslig optræden tolereres ikke til DBUBornholms børnestævner. Afstanden til nærmeste modstander ved indspark og frispark er 2 meter. Alle frispark er indirekte. Alle forseelser giver frispark.
  • Der må scores fra alle steder på banen. Hånd på bolden på egen banehalvdel giver frispark.
  • Der spilles ikke med straffespark.
  • Når der er scoret, skal spillet igangsættes fra midten, og modstanderens spillere skal tilbage på egen banehalvdel minimum 3 meter fra bolden.
  • Der er flydende udskiftning uden spilstop. Dette skal ske fra samme sted, og den udskiftede spiller skal forlade banen inden indskiftningen.

 

Kampafvikling

Hvert hold er selv ansvarligt for at være klar til kampafvikling; ifølge kampprogrammet.

Stiller to hold op i samme farve, tager først nævnte i kampprogrammet overtrækstrøjer på.

Spillernes udstyr

Holdet skal være iført ens spilletrøje samt benskinner.

 

Ekstra spiller på banen

I bestræbelserne på at gøre kampene så jævnbyrdige som muligt og for at undgå meget store nederlag er der indført følgende regel.

Det er således tilladt at sætte én ekstra spiller på banen, så længe et hold er bagud med tre mål eller mere.

  • For hver tre mål ekstra et hold kommer bagud, må der indsættes yderligere en spiller, som tilsvarende skal tages ud ved reducering.

 

Kampleder

Førstnævnte hold sørger for en kampleder som skal være min. 15 år

 

Resultat

Der spilles uden resultatregistrering og point.